UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

„Podręcznik dotyczący europejskiego prawa ochrony danych”

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-01-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-29 15:56:55
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-03 09:42:30

Publikacja ta jest wspólnym przedsięwzięciem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rady Europy oraz  Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to trzeci z serii podręczników prawniczych przygotowany wspólnie przez te podmioty. W publikacjij przedstawiony został dorobek prawny zarówno Unii Europejskiej, jak i Rady Europy, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejszy podręcznik ma na celu podniesienie świadomości obywateli i ich wiedzy na temat przepisów w zakresie ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Rady Europy, służąc jako główny punkt odniesienia dla czytelników. Przeznaczony jest dla prawników niespecjalizujących się w tej dziedzinie, sędziów, krajowych organów ochrony danych oraz innych osób pracujących w obszarze ochrony danych.

Podręcznik dostępny jest w kilkunastu wersjach językowych, w tym w wersji polskiej, na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych EU, pod linkiem:

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook-european-data-protection-law

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-12-03 09:42:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-03 09:43:02

Ostatnie aktualności