UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Kopiowanie dokumentów stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-12-11
Wprowadził‚ informację: Sylwia Bator 2015-12-11 15:12:14
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2015-12-14 11:51:05

Dbajmy o swoje dane i nie zgadzajmy się na kopiowanie dokumentów

 

Tak mówił minister Andrzej Lewiński, z-ca GIODO, w wywiadzie udzielonym redaktor Marii Banaś  z TVN 24. Jego zdaniem stosowanie dotychczasowej praktyki kopiowania dowodów osobistych nie tylko przez banki, ale i inne podmioty, np. przez operatorów komórkowych - ze względu na związane z tym zagrożenia - powinno być poddane dogłębnej analizie. Mimo, że NSA uznał to za czynność techniczną i jako taką niepodlegającą ocenie GIODO, to Generalny Inspektor widzi potrzebę dyskusji o wprowadzeniu zakazu takich praktyk. Chodzi o bezpieczeństwo, gdyż ksero dowodu może zostać wykorzystane przez oszustów, np. w celu zawarcia umowy kredytowej przez Internet, bez wiedzy właściciela tego dokumentu.

Warto więc spojrzeć na dotychczasową praktykę banków polegającą na kopiowaniu dowodów osobistych przez pryzmat m.in. zjawiska kradzieży tożsamości, które w coraz większym stopniu naraża ich klientów na wymierne straty – mówił Andrzej Lewiński. Tym bardziej, że nie tylko prawo bankowe, ustanowioną tajemnicą bankową, nakazuje odpowiednią dbałość o poufność danych osobowych klienta, ale i ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje do odpowiedniej ich ochrony. Zgodnie bowiem z brzmieniem jej przepisów każdy administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wybór odpowiednich środków gwarantujących przetwarzanym danym optymalny stopień zabezpieczenia ustawodawca pozostawił jednak do uznania konkretnemu administratorowi danych osobowych. Należy wiec zoptymalizować środki służące do ochrony przetwarzanych danych osobowych, biorąc pod uwagę wszelkie zagrożenia, w tym te pojawiające się przy kopiowaniu dokumentów - podkreślał minister Lewiński.

Ostatnie aktualności