UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Komunikat dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych dot. rejestracji zbiorów danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-04-01
Wprowadził‚ informację: Sylwia Bator 2016-04-01 10:04:21
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-04-01 13:49:22

W związku z wpływającymi do GIODO od naczelników urzędów skarbowych wnioskami o wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych, a także składanymi przez dyrektorów izb skarbowych zgłoszeniami do rejestracji zbiorów danych bądź zmian w uprzednio zarejestrowanych przez naczelników urzędów skarbowych zbiorach, Generalny Inspektor wyjaśnia, że nie jest to uzasadnione.

Zdaniem wnioskodawców, w związku z wejściem w życie przepisów z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, naczelnicy urzędów skarbowych utracili status administratorów danych zawartych w zbiorach danych zgłoszonych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, a nowymi administratorami danych są według nich dyrektorzy izb skarbowych.

Przeważająca część wniosków dotyczy zbiorów danych prowadzonych w związku z realizacją zadań naczelników urzędów skarbowych, a w tym zakresie nie nastąpiła zmiana przepisów prawa.

Zatem wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. przepisu art. 5 ust. 7b ustawy o urzędach i izbach skarbowych nie pozbawiło naczelników urzędów skarbowych ich dotychczasowych kompetencji, określonych w art. 5 ust. 6 tej ustawy. Tym samym naczelnicy urzędów skarbowych nadal pozostają administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ich zadań ustawowych, określonych ww. przepisami prawa. W tym zakresie zarówno wnioskowanie przez naczelników urzędów skarbowych o wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych, a następnie zgłaszanie przez dyrektorów izb skarbowych nowych wniosków w przedmiocie zarejestrowania takich zbiorów, bądź wniosków o dokonanie zmian w uprzednio zarejestrowanych przez naczelników urzędów skarbowych zbiorach jest nieuzasadnione.

Pismo GIODO z 2 lutego 2016 r. skierowane do Ministra Finansów:

http://www.giodo.gov.pl/1520261/id_art/9173/j/pl/

Ostatnie aktualności