UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Porozumienie o współpracy GIODO i Rzecznika Praw Dziecka, 12.10.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2016-10-12
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2016-10-12 15:10:56
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-09 14:11:32

GIODO i Rzecznik Praw Dziecka zawarli porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania ochrony danych osobowych.

Jego uroczyste podpisanie przez dr Edytę Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka (RPD) odbyło się 12 października 2016 r. w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie podczas otwarcia wspólnej konferencji szkoleniowej „Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej”.

Porozumienie jest zwieńczeniem i sformalizowaniem wieloletniej współpracy obu urzędów, obejmującej m.in. wspólne działania przy realizacji Programu edukacyjnego GIODO dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa” czy inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym mające na celu wzmacnianie bezpieczeństwa danych i prywatności dzieci.

Wspólnie organizujemy lub wspieramy wiele inicjatyw, które podkreślają wagę ochrony danych osobowych i konieczność szczególnej troski o dane dzieci – mówił Marek Michalak.

Porozumienie jest dowodem na to, że nie zamierzamy poprzestać na tych działaniach – dodała dr Edyta Bielak-Jomaa.

Podpisany przez GIODO i RPD dokument przewiduje, że obie instytucje będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami wynikającymi z działań realizowanych przez każdą ze stron w ramach swoich kompetencji, a także prowadzić wspólne działania, m.in. o charakterze edukacyjnym, oraz przekazywać sobie informacje i sygnały o występujących nieprawidłowościach, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania stron.

W planach jest też podejmowanie wspólnych działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników obu instytucji. Przewidywana jest więc m.in. współpraca przy opracowywaniu programów szkoleń, wymiana wykładowców, zapewnienie pracownikom udziału w kursach, szkoleniach i innych działaniach edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez strony porozumienia.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-10-12
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2016-10-12 15:43:28
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-09 14:11:32

Ostatnie aktualności