UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

W trosce o bezpieczeństwo narciarzy

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2017-01-13
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-01-13 10:01:06
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-01-30 13:45:38

GIODO, włączając się w specjalną akcję edukacyjną, przypomina narciarzom, by w zastaw za wypożyczany sprzęt sportowy nie zostawiali dowodów osobistych.

 

Wraz z początkiem sezonu narciarskiego ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pod nazwą „Wspólnie dla bezpieczeństwa”. Odbywa się ona pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka, a Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest jednym z jej partnerów.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Projekt jest prowadzony pod dwoma hasłami, adresowanymi do różnych odbiorców: dla dorosłych – „Odpowiedzialni na stoku” oraz dla dzieci  – „Stok nie jest dla bałwanów”.

Przestrogi dla dorosłych

GIODO, włączając się do akcji, przypomina wszystkim miłośnikom sportów zimowych, by na stokach nie zapominali o bezpieczeństwie swoich danych osobowych i w zastaw za wypożyczany sprzęt sportowy nie zostawiali dowodów osobistych. Wskazuje, że takie żądanie jest niezgodne z ustawą o dowodach osobistych i stanowi wykroczenie. W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu kradzieży lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu, wystarczające jest spisanie danych potrzebnych do identyfikacji wypożyczającego, takich jak: imię, nazwisko i adres zamieszkania lub np. pozostawienie kaucji. Utrata kontroli nad dowodem osobistym czy paszportem naraża nas na niebezpieczeństwo kradzieży tożsamości, co może wiązać się z przykrymi konsekwencjami, np. koniecznością spłacania zaciągniętych w naszym imieniu zobowiązań finansowych – przypomina GIODO.

Konkurs dla dzieci

Elementem kampanii jest również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Mogą się do niego zgłosić osoby urodzone w 2001 r. bądź później.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 20 lutego 2017 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Głównej Policji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2017 r., jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Policji.

Partnerzy

W kampanii, oprócz GIODO, uczestniczą również: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.

Ostatnie aktualności