UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Jakie obowiązki będzie miał inspektor ochrony danych? - nowa publikacja GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-01
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-01 12:02:12
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-01 15:08:25

Przedstawieniu, jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych kształtuje obowiązki inspektora ochrony danych, poświęcona jest specjalna publikacja GIODO.

Wraz z rozpoczęciem stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co nastąpi 25 maja 2018 r., w polskim porządku prawnym pojawi się nowa funkcja – inspektor ochrony danych. Będzie on wprawdzie kontynuatorem działań podejmowanych przez dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), ale jego rola i pozycja ulegną poważnemu wzmocnieniu. Rozporządzenie wprowadza bowiem istotne zmiany w systemie ochrony danych osobowych, czyniąc administratora danych podmiotem w większym niż dotąd stopniu odpowiedzialnym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Dlatego też wyznaczenie inspektora ochrony danych, który ma monitorować zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa oraz doradzać administratorowi danych w tym zakresie, stanie się w wielu przypadkach obowiązkiem, a nie jak dotąd, uprawnieniem administratora danych.

Mając świadomość, że fachowa wiedza inspektorów ochrony danych, przekładająca się na konkretne umiejętności praktyczne, jest fundamentem, na którym zbudować można w danej organizacji system skutecznej ochrony danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przygotował specjalną publikację „Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”.

Przedstawia ona istotę unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady określone w rozporządzeniu ogólnym. Opisuje, jak w tym świetle oraz w kontekście nowych zadań administratorów danych kształtować się będzie wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych. Które z obowiązków związanych z ochroną danych ciążą wyłącznie na administratorze, a w realizacji których wspierać może go inspektor ochrony danych.

W książce eksperci GIODO omawiają m.in.:

  • na czym polega zmiana podejścia do ochrony danych osobowych,
  • w jakim zakresie nastąpi wzmocnienie pozycji i niezależności inspektorów ochrony danych,
  • kiedy obowiązkowo trzeba będzie przeprowadzać ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych,
  • jaki jest cel i istota uprzednich konsultacji z organem nadzorczym,
  • jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia,
  • jak przeprowadzić inwentaryzację danych osobowych,
  • kiedy zgłaszać do GIODO przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych,
  • jaka odpowiedzialność grozi za przetwarzanie danych niezgodnie z prawem,
  • jak jest praktyka i przyszłość sprawdzeń realizowanych przez ABI na zlecenie GIODO,
  • gdzie szukać pomocnych informacji związanych z wykładnią nowych przepisów.

Reasumując, przygotowana przez GIODO publikacja zawiera podstawowe informacje, przydatne do lepszego poznania i zrozumienia roli i obowiązków przyszłego inspektora ochrony danych. Warto, by zapoznali się z nią nie tylko obecni administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI), ale również administratorzy danych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Biuro GIODO 2017-02-01
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-01 12:10:58
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-01 12:15:44

Ostatnie aktualności