UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO zaleca zachowanie ostrożności w kontaktach z Fundacją Promocji Bezpieczeństwa

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-04-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-24 15:04:53
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-24 15:41:45

Szkołom radzi, by przed udzieleniem odpowiedzi, zapoznały się z dostępnymi na stronie www.giodo.gov.pl materiałami, które mogą pomóc w przygotowaniu właściwej odpowiedzi.

W ostatnich dniach Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) otrzymuje wiele sygnałów od szkół podstawowych w sprawie natarczywych działań mailingowych prowadzonych przez Fundację Promocji Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie. Przedstawiciele szkół skarżą się, że Fundacja kieruje propozycję zakupu ,,Pakietu bezpieczeństwa danych osobowych dla szkoły”, zaś w przypadku zignorowania tej oferty przesyła wniosek o udostępnienie wielu danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podmiot ten zwraca się więc m.in. o wskazanie:

    • czy w zakresie ochrony danych osobowych szkoła korzystała z usług firm zewnętrznych, a jeśli tak, to których, i jakie wynagrodzenie zostało im wypłacone,
    • czy szkoła ma opracowaną po 1 stycznia 2015 r. politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a jeśli tak, to w którym miejscu na stronie internetowej zostało opublikowane zarządzenie wdrażające ww. dokumentację, a w przypadku jego nieopublikowania fundacja wnioskuje o przesłanie jego kopii elektronicznej,
    • czy do rejestracji w GIODO został zgłoszony zbiór dotyczący monitoringu.

Nie negując prawa fundacji do skorzystania z ustawowego uprawnienia dostępu do informacji publicznej, zaznaczyć należy, że wysyłanie oferty handlowej przed złożeniem wniosku o dostęp do informacji publicznej może świadczyć o komercyjnym podłożu takiego wniosku. Działania fundacji mogą również doprowadzić do sytuacji, w której dyrektorzy szkół, działając pod presją czasu, zmuszeni są do podejmowania szybkich działań w sferze nie w pełni uregulowanej przepisami prawa, jak to ma miejsce np. w przypadku monitoringu wizyjnego.

W związku z wyżej opisanymi działaniami oraz licznymi sygnałami ze strony szkół, GIODO rekomenduje zachowanie ostrożności w kontaktach z Fundacją Promocji Bezpieczeństwa. Radzi, by przed udzieleniem odpowiedzi przeanalizować wszystkie przepisy dotyczące zarówno dostępu do informacji publicznej, jak i ochrony danych osobowych. Ponadto zachęca do zapoznania się z poniższymi, dostępnymi na stronie www.giodo.gov.pl, materiałami, które mogą pomóc w przygotowaniu właściwej odpowiedzi.

1. Wytyczne GIODO dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach”.

Dokument zawiera niezbędne szkołom wskazówki dotyczące zasad i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze stosowaniem monitoringu.

2.Komunikat GIODO dotyczący dokumentacji przetwarzania danych.

Nie wolno ujawniać dokumentacji związanej z zabezpieczaniem informacji i danych osobowych.

3. Komunikat GIODO dotyczący wyjątków od obowiązku zgłaszania zbioru do rejestracji.

Nie wszystkie zbiory danych trzeba rejestrować.

4. Informacje na temat powołania administratora bezpieczeństwa informacji w serwisie ABI-informator.

Powołanie ABI jest obecnie jedynie uprawnieniem, a nie obowiązkiem administratora danych.

Ostatnie aktualności