UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zbiory danych osobowych umieszczone w sieci Internet należy zgłaszać do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-01-05 12:17:15
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59
Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych obowiązany jest zgłosić prowadzony przez siebie zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 43 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie danych osobowych z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych powszechnie dostępnych. Przesłanka ta jest spełniona, jeżeli z danymi zawartymi w zbiorze może się zapoznać - bez szczególnego nakładu sił i środków - nieograniczony krąg podmiotów. Tylko wtedy administrator danych jest zwolniony z obowiązku rejestracji, jeżeli powszechnie dostępne są wszystkie, a nie tylko niektóre, dane zawarte w zbiorze danych.

Zatem w przypadku udostępniania nieograniczonemu kręgowi podmiotów, w sieci Internet, wszystkich danych przetwarzanych w zbiorze, administrator danych nie jest zobowiązany do zgłoszenia tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności