UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Czy osoby informujące o okolicznościach będących podstawą do wszczęcia postępowań administracyjnych są chronione przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?
Niewłaściwa jest praktyka polegająca na przetwarzaniu w aktach postępowań wszczynanych z urzędu danych osób informujących o okolicznościach będących podstawą do wszczęcia takich postępowań.
Czy rozsyłanie "rozdzielników" do uczestników postępowań administracyjnych nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?
Instytucje publiczne, działające na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, nie powinny zamieszczać w pismach wysyłanych do stron, w trakcie toczących się postępowań administracyjnych, tzw. "rozdzielników" stanowiących imienną, adresową listę innych uczestników postępowania lub adresatów pisma.

Ostatnie aktualności