UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dzień Ochrony Danych Osobowych Rady Europy, 2011

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-02-14
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-01-11 13:48:56
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:11

28 stycznia 2011 r. po raz piąty obchodziliśmy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dziękuje za udział w wydarzeniach, jakie z tej okazji miały miejsce zarówno w Polsce, jak i w Brukseli.

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

 

31 stycznia 2011 r. w godz. 10.00 – 14.00 - Dzień Otwarty w Biurze GIODO (budynek Intraco, ul. Stawki 2), w ramach którego zaplanowane zostały:

10.30 – 10.50 Konferencja prasowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11.00 – 14.00 Panel dyskusyjny poświęcony problemowi retencji danych osobowych

11.00 – 13.30 Wykład „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” oraz konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży (sala konferencyjna Biura GIODO, XII piętro).

W czasie Dnia Otwartego, pracownicy Biura GIODO udzielali bezpłatnych porad i konsultacji prawnych (hall w budynku Intraco).

Patroni medialni:

28 stycznia 2011 r. Bruksela

Również z okazji V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów”, organizowana przez Komisję Europejską i Radę Europy. Wojciech Wiewiórowski (GIODO) był moderatorem jednego z 2 paneli konferencji. GIODO poprowadził panel zatytułowany „Od europejskich do międzynarodowych standardów ochrony danych”, w którym wzięli udział m. in. Pani Jennifer Stoddart - Komisarz ds. prywatności w Kanadzie oraz przedstawiciele organów ochrony danych osobowych w USA i Meksyku.

Spotkanie to było głównym wydarzeniem obchodów V Europejskiego Dnia Ochrony Danych, który w tym roku połączony był z 30-tą rocznicą przyjęcia Konwencji Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych – Konwencji nr 108. Konwencja ta – wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, jest podstawą prywatności i ochrony danych osobowych w Europie.

Więcej informacji o konferencji na stronie http://www.data-protection-day.net/init.xhtml?event=36

 

KALENDARZ DODATKOWYCH WYDARZEŃ:

 

Styczeń-luty 2011 r. w ramach zajęć świetlicowych na półkoloniach organizowanych podczas ferii zimowych dla uczniów gliwickich szkół podstawowych odbyły się zajęcia oraz konkursy pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”.

 

19 stycznia 2011 r. debata "Retencja danych" GIODO oraz Dziennik Gazeta Prawna z udziałem ekspertów.

20 stycznia 2011 r. Seminarium dot. ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych.

Łódź, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

24 stycznia 2011 r. warsztaty pt. „Zgłoszenia naruszeń ochrony danych w Europie - perspektywa na przyszłość” podczas których, reprezentując punkt widzenia organów ochrony danych osobowych, głos zabrał Wojciech Wiewiórowski (GIODO). Bruksela, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

26 stycznia 2011 r. spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z posłami do Parlamentu Europejskiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

27 stycznia 2011 r. spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych instytucji w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

28 stycznia 2011 r. konferencja „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów”. Bruksela, Komisja Europejska i Rada Europy.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu konferencji pt. „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów” organizowanej przez Komisję Europejską i Radę Europy z okazji V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Konferencja odbyła się 28 stycznia 2011 r. w Brukseli, a dr Wojciech Wiewiórowski (GIODO) był moderatorem drugiego panelu zatytułowanego „Od europejskich do międzynarodowych standardów ochrony danych”.

Link do zapisu dostępny pod adresem: http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=c902b497eb972281fb5b4e206db38ee6

2 lutego 2011 r. czat  z GIODO na wp.pl o godz. 14.00. Tematem czatu była „Ochrona danych osobowych w  świetle nowoczesnych technologii”.

17 lutego 2011 r. Śniadanie naukowe: Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi.  Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Obchodom Dnia Ochrony Danych Osobowych zawsze towarzyszyło ogromne zainteresowanie różnych podmiotów sektora publicznego i gospodarczego, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, osób prywatnych oraz mediów, dzięki którym możliwe było prowadzenie na szeroką skalę kampanii informacyjnych. Liczymy na podobny oddźwięk również w nadchodzącym 2011 roku. Zachęcamy więc do wzięcia udziału w obchodach V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Instytucje i osoby zainteresowane aktywnym włączeniem się do obchodów tego święta na przełomie stycznia i lutego, prosimy o kontakt na adres: desiwm@giodo.gov.pl Na podstawie Państwa zgłoszeń na stronie internetowej GIODO opublikujemy listę wydarzeń organizowanych pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ramach obchodów V Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy, że obecnie współpracę informacyjno-edukacyjną z GIODO przy V Dniu Ochrony Danych Osobowych podjęły następujące instytucje:

Ostatnie aktualności