UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dzień Ochrony Danych Osobowych Rady Europy, 2012

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-12-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-01-10 12:24:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, już po raz szósty Generalny Inspektor zorganizował konferencję pod hasłem „Co Państwo wie o obywatelach? Zasady przetwarzania danych w rejestrach publicznych” w ramach Dnia Otwartego dla wszystkich obywateli, jak również tradycyjnie Dzień Ochrony Danych Osobowych był również obchodzony w Brukseli, gdzie dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, spotkał się z posłami do Parlamentu Europejskiego, wziął udział w 5 Międzynarodowej Konferencji Computers, Privacy and Data Protection oraz zorganizował uroczyste spotkanie ekspertów ochrony danych osobowych w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

KALENDARZ WYDARZEŃ

24 stycznia 2012, Bruksela – spotkanie Dr Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z posłami do Parlamentu Europejskiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.


24 stycznia 2012, Bruksela – spotkanie GIODO  z Rzecznikami Ochrony Danych Osobowych z państw członkowskich UE, przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Komisji Europejskiej, polskich ministerstw, urzędów centralnych a także przedstawicielami placówek dyplomatycznych w Brukseli oraz innych polskich i unijnych instytucji w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.


25, 26, 27 stycznia 2012, Bruksela – 5 Międzynarodowa Konferencja „Komputery, Ochrona Danych i Prywatności,  Ochrona Danych w Europie: Osiągnięcie Odpowiedniego Poziomu”. Wystąpienie GIODO podczas pierwszego dnia konferencji.


27 stycznia 2012, Gliwice – gra pt. „Na tacy poDANE” dla szkół uczestniczących w programie „Twoje dane – Twoja sprawa. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Gra, którą organizuje Gliwicki Ośrodek Metodyczny wraz z Filią Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych „Dom Aktywnej Młodzieży”, polegać będzie na odnalezieniu oraz rozwiązaniu zadań dotyczących tematyki ochrony danych osobowych. Uczniowie otrzymają mapy, według których będą się poruszać między różnymi punktami kontrolnymi.

30 stycznia 2012, Warszawa – konferencja prasowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Dzień Otwarty w Biurze GIODO (konsultacje i porady prawne ekspertów) oraz konferencja organizowana od hasłem „Co Państwo wie o obywatelach. Zasady przetwarzania danych w rejestrach publicznych”. Prof. Grażyna Szpor z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przewodniczyła pierwszej sesji na temat autonomii informacyjnej jednostki w kontekście działań władzy publicznej, podkreślając problem kryzysu zaufania do władzy publicznej, dr inż. Grzegorz Bliźniuk przewodniczył sesji drugiej dotyczącej procesu tworzenia i zasad funkcjonowania rejestrów publicznych jako kluczowego zasobu infrastruktury informacyjnej państwa. Tematem kolejnej sesji było prawo do kontroli przetwarzania i dostępu do danych oraz mechanizmach nadzoru. Konferencję podsumował przewodniczący sesji trzeciej, dr Wojciech R. Wiewiórowski podkreślając że dane osobowe zawarte w rejestrach publicznych wymagają szczególnej ochrony i adekwatnych regulacji prawnych.

31 stycznia 2012, Warszawa – w redakcji Wirtualnej Polski odbył się czat z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim – Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. GIODO zaprosił wszystkich obywateli do dyskusji o tym, co państwo wie o obywatelach, co powinno wiedzieć, a jakich informacji o nas Państwo nie powinno zbierać i wykorzystywać.

Partnerzy merytoryczni:

 

Patroni medialni:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dziękuje za udział w organizowanych wydarzeniach, jakie z tej okazji miały miejsce zarówno w Polsce, jak i w Brukseli.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-01-17
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-01-17 12:36:15
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności