UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dzień Ochrony Danych Osobowych Rady Europy, 2014

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-12-16
Wprowadził‚ informację: 2013-12-16 13:11:02
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-01-31 14:19:25

W dniu 28 stycznia 2014 r. odbywały się obchody VIII Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji GIODO zorganizował ogólnopolską konferencję „Prywatność w cyfrowym świecie”, która odbyła się w Warszawie, w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej. Tegoroczny temat konferencji miał na celu poruszenie problematyki ochrony prywatności, która w dobie postępu technologicznego, w czasach Big Data, tworzenia profili osobowych, masowego korzystania z aplikacji mobilnych, nabiera szczególnego znaczenia.

Podczas trwania konferencji, wzorem lat ubiegłych, pracownicy Biura GIODO udzielali porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, a wszyscy zainteresowani mogli otrzymać publikacje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne materiały informacyjne.

Tradycyjnie już, GIODO z okazji Dnia Ochrony Danych uczestniczył również w wydarzeniach organizowanych za granicą. Po raz ósmy, w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli odbyło się uroczyste spotkanie gdzie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  wraz z ambasadorem Pawłem Herczyńskim powitali rzeczników i ekspertów zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych. Tegoroczne spotkanie, które stanowiło okazję do przedyskutowania kwestii zwiazanych z reformą ochrony danych osobowych w kontekście zwiększania świadomości obywateli, odbyło się w dniu 21 stycznia.

  KALENDARZ WYDARZEŃ 

  1. 20 stycznia 2014, Bruksela – konferencja z okazji 10-lecia urzędu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych;
  2. 21 stycznia 2014, Bruksela - spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z polskimi Posłami do Parlamentu Europejskiego w siedzibie Parlamentu w Brukseli;
  3. 21 stycznia 2014, Bruksela -  spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z Rzecznikami Ochrony Danych Osobowych z państw członkowskich UE, przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Komisji Europejskiej, polskich i zagranicznych ministerstw, urzędów a także przedstawicielami placówek dyplomatycznych w Brukseli oraz innych polskich i unijnych instytucji w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli;
  4. 22 stycznia 2014, Bruksela - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech R. Wiewiórowski będzie uczestniczył w panelu na temat reformy unijnych regulacji o ochronie danych, w ramach 7-ej edycji konferencji “Komputery, prywatność i ochrona danych” (The Computers, Privacy and Data Protection Conference – CPDP), której partnerem jest GIODO;
  5. 24 stycznia 2014 r. w ramach projektu PHAEDRA w Brukseli odbyło się spotkanie partnerów projektu z przedstawicielami europejskich organów ochrony danych osobowych oraz rzeczników prywatności oraz innych instytucji zajmujących się ochroną prywatności na poziomie ogólnoświatowym. W spotkaniu uczestniczył dr Wojciech R. Wiewiorowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.  Spotkanie poświęcone było omówieniu dotychczasowych rezultatów projektu oraz dyskusji nad dalszym kierunkiem działań podejmowanych w ramach projektu, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy między poszczególnymi europejskimi i światowymi instytucjami ochrony danych osobowych i prywatności;
  6. 28 stycznia 2014, Warszawa – konferencja pt. Prywatność w cyfrowym świecie” organizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z okazji VIII Dnia Ochrony Danych Osobowych;
  7. 30 stycznia 2014, Warszawa – spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zuczniami Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie oraz zajęcia dla uczniów prowadzone przez pracownika Biura GIODO pt. „Świat wirtualny a rzeczywisty. Wyzwania i zagrożenia w Internecie. Czy czujesz się bezpieczny?”.

Patroni merytoryczni oraz patroni medialni

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: Wojciech Rafał Wiewiórowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-06 14:49:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Łukasz Bolikowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-06 14:49:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Dariusz Śpiewak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-06 14:49:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-06 14:49:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Steiner -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-07 15:38:40
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: WBI -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-11 15:42:26
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-01-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-23 08:57:17
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności