UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Relacja z wydarzeń obchodów X Dnia Ochrony Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-12-30
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-12-30 13:12:39
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-03-02 09:54:32

Rok 2016 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczął organizacją dziesiątej już edycji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Święto to jest obchodzone co roku 28 stycznia (czyli w rocznicę otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy - najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych).

Z tej okazji, jak co roku, odbyły się konferencje poświęcone najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, jednak w 2016 r. wydarzenia organizowane z tej okazji miały wyjątkowy charakter i formułę. GIODO zaprosił bowiem do współorganizacji obchodów wyższe uczelnie, z którymi ma zawarte porozumienia o współpracy. W poszczególnych ośrodkach akademickich odbyły się więc konferencje poświęcone aktualnym problemom ochrony prywatności i danych osobowych, takim jak Big Data, ochrona danych osobowych w służbie zdrowia czy kradzież tożsamości.

W organizowanych przez Generalnego Inspektora wydarzeniach wzięło udział ponad 1500 osób w całego kraju. Wszystkim uczestnikom naszych konferencji i spotkań serdecznie dziękujemy za udział! Jednocześnie serdeczne podziekowania kierujemy w stronę uczelni, które włączyły się w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych w 2016 r., bez których wysiłku i zaangażowania święto ochrony danych osobowych w tym roku nie byłoby tak udane.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ OBCHODÓW X DNIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  • Katowice, 13 stycznia 2016 r.

Pierwsze z wydarzeń odbyło się już 13 stycznia 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – była to konferencja naukowa „Ochrona danych medycznych” organizowana przez Uniwersytet Śląski we współpracy z GIODO.

W agendzie wydarzenia takie zagadnienia jak: koncepcja bezpieczeństwa danych medycznych w świetle regulacji krajowych oraz unijnych, ochrona danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej, jak również, dane osobowe w systemach informatycznych ochrony zdrowia.

PROGRAM

Ikona zdjęcia

 

  • Dąbrowa Górnicza, 14 stycznia 2016 r.

Wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprosiliśmy do udziału w Dniu Otwartym GIODO w tamtejszej uczelni. Podczas wydarzenia odbyła się m.in. konferencja pt. „Aktualne problemy ochrony danych osobowych w marketingu bezpośrednim” oraz uruchomiono punkt konsultacyjny, gdzie można było uzyskać bezpłatne porady i informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

PROGRAM

Ikona zdjęcia

 

  • Szczytno, 19 stycznia 2016 r.

W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w dniu 19 stycznia 2015 r. w Szczytnie odbyła się konferencja dot. kradzieży tożsamości, organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie we współpracy z GIODO. Ideą przewodnią konferencji było określenie stopnia i skali zagrożenia kradzieżą tożsamości oraz wskazanie możliwych środków przeciwdziałania. Zaproszeni eksperci skupili się w szczególności na kwestiach związanych z wymiarem kradzieży tożsamości w społeczeństwie informacyjnym, prawno-karnymi aspektami kradzieży tożsamości oraz rolą organów ścigania wobec zagrożenia kradzieżą tożsamości.

PROGRAM

Ikona zdjęcia

 

  • Łódź, 19-20 stycznia 2016 r.

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łodzkiego zorganizowało punkt bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony danych osobowych organizowanych z okazji X Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo na stronach Uniwersytetu Łódzkiego.

Ikona zdjęcia

 

  • Warszawa, 28 stycznia 2016 r.

Główne obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych w 2016 r. odbyły się w Warszawie, gdzie GIODO wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, zorganizował konferencję na temat Big Data.

W opinii GIODO, przeanalizowanie i przedyskutowanie zagrożeń, jakie dla ochrony prywatności i danych osobowych niesie ze sobą Big Data oraz wypracowanie rozwiązań, które przeciwdziałać będą nadużyciom w tym zakresie, jest obecnie jednym z pilniejszych zadań. Konferencja „Ochrona danych osobowych w dobie Big Data” była, mamy nadzieję, kolejnym ważnym głosem w tej dyskusji.

Podczas Konferencji przedstawione zostały najważniejsze i aktualne kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w środowisku Big Data - zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jednocześnie, ze względu na bliski termin formalnego przyjęcia nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskich, przedmiotem Konferencji był także ich wpływ na możliwe zastosowania Big Data.

PROGRAM

Ikona zdjęcia

 Partner konferencji:

 

  • Kraków, 28 stycznia 2016 r.

Katedra Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizowała wykład Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrona Danych Osobowych. W trakcie wykładu Pan Minister przedstawił m.in. najnowsze zmiany w unijnych regulacjach w zakresie ochrony danych osobowych.

 

  • Warszawa, 23 lutego 2016 r.

Konferencja pt. Nowa rola i pozycja administratorów bezpieczeństwa danych (ABI) zorganizowana wspólnie z GIODO i Akademią Leona Koźmińskiego w dniu 23 lutego 2016 r. to kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów X DODO. 

Przedmiotem konferencji była analiza pozycji prawnej administratora bezpieczeństwa informacji jako podmiotu profesjonalnego działającego na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w obrocie gospodarczym. W konferencji wzięli udział administratorzy bezpieczeństwa informacji, przedstawiciele organów administracji publicznej, reprezentanci środowisk naukowych, akademickich, biznesowych, studenci i zaproszeni goście.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie Akademii Leona Koźmińskiego.

PROGRAM

Ikona zdjęcia

Partner konferencji:

 

  • Warszawa, 25 lutego 2016 r.

Dwa dni później na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja nt. przetwarzania danych przez kościoły i związki wyznaniowe.

PROGRAM

Ikona zdjęcia

 

Patronat medialny nad obchodami X Dnia Ochrony Danych Osobowych objęli:

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-01-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-01-15 16:00:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-02-29 15:14:24
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-01-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-01-27 15:58:19
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-02-29 15:14:24
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-02-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-02-15 10:05:00
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-02-29 15:14:24
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-03-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-03-02 09:53:41
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-03-02 09:54:10

Ostatnie aktualności