UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

lata 2003-2006

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2007-04-06
Wprowadził‚ informację: 2007-04-06 11:08:45
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-06-29 09:45:53
Rodzaj działalności
Okres (rok)
2003 2004 2005 2006
Skierowane
do GIODO
pytania z prośbą o interpretacje 1 482 2 550 2 821 2 228
skargi 753 1 024 979 712
akty prawne 374 482 327 265
Przeprowadzone kontrole 184 144 119 132
DECYZJE
GIODO
Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (3) - - - 38
Departament Prawny(3) 2 2 6 7
Departament Inspekcji 160 154 98 101
Departament Rejestracji
Zbiorów Danych
Osobowych
o odmowie rejestracji 50 241 123 229
umarzające postępowanie rejestracyjne 187 121 78 54
o wykreśleniu z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych(2) - 34 181 554
Departament Skarg(1,3) 123 133 336 319
ogółem 522 651 822 1 302
Zawiadomienia o przestępstwie 74 82 52 15
Zbiory zgłoszone do rejestracji 2 214 2 787 5 344 5 113
zarejestrowane 3 461 3 152 3 175 3 820


(1) Departament Skarg został utworzony 2 lutego 2001 roku.

(2) Możliwość wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, powstala w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochornie danych osobowych, która weszła w życie 1 maja 2004 (art. 44 a tej ustawy).

(3) Departamenty: Prawny i Skarg przestały istnieć 10 listopada 2006r. Na skutek zmian organizacyjnych, z połączenia tych jednostek, powstał Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg.


Archiwum statystyk 1998-2002

Ostatnie aktualności