UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Praktyki

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-06-03
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-06-03 15:06:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oferuje możliwość odbycia praktyki studenckiej, umożliwiającej poznanie specyfiki działalności urzędu oraz bliższe zapoznanie się z tematyką ochrony danych osobowych i prywatności.

Oferta praktyk skierowana jest do studentów głównie kierunków prawa i administracji, stosunków międzynarodowych, politologii, zarządzania, informatyki itp. - studiów magisterskich uzupełniających, 3 roku studiów licencjackich, 3-5 roku studiów jednolitych magisterskich.

Praktykant będzie miał możliwość podjęcia praktyki w jednym z następujących departamentów organizacyjnych Biura GIODO:

  • Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (DOLIS)
  • Departament Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych (DR)
  • Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESIWM)
  • Departament Informatyki (DIF)
  • Departament Administracyjno-Techniczny (DAT)
  • Zespół ds. Kadr i Organizacji (ZKO)
  • Zespół Rzecznika Prasowego (ZP).

Praktyki odbywać się będą w terminie czerwiec-październik 2016 r. (z możliwością wskazania innego terminu), w siedzibie Biura GIODO w Warszawie, przy ul. Stawki 2 w godzinach pracy urzędu (godz. 8.00-16.00). Praktyki są bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące warunków praktyk udzielane są pod numerami telefonu 22 531 04 71, 22 531 04 72, 22 531 03 95.

Zgłoszenie zawierające odpowiednie dokumenty, wskazane w załączonych poniżej zasadach odbywania praktyk, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu prosimy przesłać drogą pocztową lub na adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na praktyki dla potrzeb realizacji praktyk zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)'

Biuro GIODO zastrzega sobie wybór kandydatów stosownie do wymagań i potrzeb wynikających z aktualnie realizowanych zadań.

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
[247.62K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35
[229.84K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-06-03
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:42:07
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2016-06-17 10:59:35

Ostatnie aktualności