UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Czy ośrodek pomocy społecznej może upublicznić na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dokładne adresy zamieszkania kandydatów na pracowników samorządowych, wyłonionych w drodze naboru?
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę na praktykę umieszczania w BIP informacji o osobach aplikujących do pracy w samorządach, w zakresie wykraczającym poza ten, do którego podania do publicznej wiadomości są uprawnione samorządy, z mocy przepisów prawa.

Ostatnie aktualności