UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Wizyta delegacji japońskiego organu ochrony danych
W dniu 7 marca 2017 r. w Biurze GIODO gościła delegacja Komisji Ochrony Danych Osobowych Japonii.
Spotkanie Organów Ochrony Danych Europy Środkowej, Słowacja, 4-5.10.2016 r.
Organy ochrony danych Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Austrii wspólnie pracują nad wdrożeniem nowych przepisów.
WIZYTA DELEGACJI GRUZIŃSKIEGO ORGANU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W dniach 18-19 sierpnia 2015 r. w Biurze GIODO gości delegacja gruzińskiego Urzędu Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wizyta studyjna przedstawicieli chorwackiego organu ochrony danych osobowych
W dniach 4-6 maja 2015 r. w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli chorwackiego organu ochrony danych osobowych.
Wizyta delegacji słowackiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W dniach 23-24 września 2014 r. w Biurze GIODO gościła delegacja słowackiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wizyta delegacji Krajowej Agencji Ochrony Danych Osobowych Kosowa
W dniach 7-10 lipca 2014 r. w Biurze GIODO gościła delegacja Krajowej Agencji Ochrony Danych Osobowych Kosowa.
Wizyta przedstawicieli Urzędu Rzecznika Ochrony Prywatności Kanady
27 września 2013 r. odbyło się spotkanie między przedstawicielami Urzędu Rzecznika Ochrony Prywatności Kanady oraz przedstawicielami GIODO
Wizyta delegacji Stałej Komisji Landtagu Badenii-Wirtembergii
24 czerwca 2013 r. w Biurze GIODO odbyło się spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z delegacją Stałej Komisji Landtagu Badenii-Wirtembergii.
Wizyta przedstawicieli bułgarskiego organu ochrony danych
W dniach 5-9 listopada 2012 r. w Biurze GIODO gościła delegacja 5 przedstawicieli Bułgarskiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych.
Wizyta przedstawicieli mecedońskiego organu ochrony danych osobowych
W dniach 14-15 lipca 2011 r miała miejsce wizyta studyjna z Macedonii w ramach projektu UE „Wsparcie dla Organu Ochrony Danych Osobowych”
Wizyta delegacji rumuńskiego organu ochrony danych w siedzibie GIODO
W dniach 28-29 czerwca 2011 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych gościł delegację rumuńskiego organu ochrony danych osobowych.
Wizyta przedstawicieli węgierskiego organu ochrony danych osobowych

W dniach 12 - 13 marca 2009 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych gościł przedstawicieli węgierskiego organu ochrony danych osobowych. Spotkanie delegacji z  przedstawicielami Biura GIODO umożliwiło omówienie działalności obu Urzędów, przedyskutowanie aktualnych

Ostatnie aktualności