UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Mamy prawo do prywatności w Internecie - 28.01.2010 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-05
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-01-29 12:52:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-05-29 15:51:00

„Masz prawo do prywatności w Internecie” to główny temat konferencji prasowej GIODO otwierającej obchody IV Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Odbyła się ona w Dniu Ochrony Danych Osobowych, a więc 28 stycznia.

Poprzez dobór tematu Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) chciał zwrócić uwagę, że choć w sieci nie jesteśmy anonimowi, to mamy prawo do prywatności i powinniśmy o nią walczyć.

Tymczasem dostawcy usług internetowych bez naszej wiedzy i zgody analizują historię naszej aktywności w sieci. To m.in. dlatego, gdy dwóch internautów wpisze do wyszukiwarki hasło „Liverpool”, każdy z nich może otrzymać inne wyniki wyszukiwania. Osobie, która interesuje się sportem, w pierwszej kolejności ukażą się linki do informacji o klubie sportowym o tej nazwie, natomiast tej, która lubi podróże, wyświetlą się informacje związane z miastem o tej nazwie.

- Będę zabiegał, by zgodnie z wypracowanym w Unii Europejskiej stanowiskiem, dostawcy usług internetowych, w tym operatorzy wyszukiwarek, dopełniali obowiązku informacyjnego, czyli informowali kto, na jakiej podstawie, w jakim zakresie i po co zbiera nasze dane, a z chwilą, gdy przestają one służyć określonemu i uzasadnionemu celowi, w którym zostały zebrane, były usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane - mówił Michał Serzycki.

Zwracał uwagę na to, jak ważne jest, byśmy bezpiecznie korzystali z  Internetu, mając świadomość zagrożeń, jakie czyhają na nas w sieci. - Niejednokrotnie nie uświadamiamy sobie, że jeśli coś zdarzy się w świecie wirtualnym, może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym – mówił GIODO.

Natomiast w celu poprawy przestrzegania przez dostawców usług przysługującego nam prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, GIODO zawarł porozumienie ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Obie strony zobowiązały się w nim do współdziałania na rzecz upowszechniania prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz tworzenia kodeksu dobrych praktyk. Podpisali je Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a ze strony Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska - Piotr Kowalczyk, prezes Zarządu i Szymon Szmigiel, członek Zarządu.

- Mam nadzieję, że dzięki podpisaniu porozumienia, które zaowocuje opracowaniem kodeksu dobrych praktyk, wszyscy lepiej i bezpieczniej będziemy korzystać z Internetu – stwierdził Michał Serzycki.

Na zakończenie konferencji prasowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego dla dzieci pt. „Ochrona danych osobowych we współczesnym świecie”. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni cenne nagrody ufundowane przez partnera obchodów IV Dnia Ochrony Danych Osobowych – firmę Iron Mountain.

Ostatnie aktualności