UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Potwierdzenie rejestracji

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-04-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-24 13:32:43
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Na żądanie administratora danych – o czym stanowi art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych - może być wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu zgłoszonego przez niego zbioru danych.

Natomiast, na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru niezwłocznie po dokonaniu rejestracji wydaje administratorowi danych tzw. szczególnie chronionych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy (m.in. takich jak: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniową partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych).

Ostatnie aktualności