UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

lata 2011-2015

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-06-19
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-16 14:53:09
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-06-29 09:45:16

Rodzaj działalności

Okres (rok)

2011

2012

2013

2014

2015

Skierowane
do GIODO

pytania z prośbą o interpretacje

3935

4258

4911

 4575

 3962

skargi

1272

1593

 1879

 2472

 2256

akty prawne

603

656

 617

 561

 703

Przeprowadzone kontrole

199

165

 173

 175

 175

DECYZJE
GIODO

             

Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej

50

51

134

97

 48

Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg

539

762

646

 548

 647

Departament Inspekcji

104

57

74

 86

 57

Departament Rejestracji
Zbiorów Danych
Osobowych

o odmowie rejestracji

105

427

504

 487

240

umarzające postępowanie rejestracyjne

45

o wykreśleniu z ogólnokrajowego
rejestru zbiorów danych osobowych

268

ogółem

1111

1297

1358

 1218

 992

Zawiadomienia o przestępstwie

9

12

16

 10

 24

Zbiory

zgłoszone do rejestracji

15643

21580

28264

 43300

 31501

zarejestrowane

11845

16267

16866

 16870

 10737

Ostatnie aktualności