UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku
20 lat prawa do ochrony danych osobowych w Polsce
W 2017 r. mija 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – aktu prawnego gwarantującego każdemu z nas poszanowanie naszego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
GIODO przypomina, że nie wszystkie zbiory danych należy rejestrować
Przed zgłoszeniem GIODO zbioru do rejestracji należy sprawdzić czy podlega on temu obowiązkowi (lub – czy ten wymóg go dotyczy).
Uwaga – na korespondencję z „Kancelarii Konsumenckiej" „Kancelarii Liberty”, „Bądźmy Legalni” i „Legalni z Prawem”
GIODO skierował do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.
Nie żyje Michał Serzycki
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 3 września 2016 r. zmarł nagle w wieku 45 lat, minister Michał Serzycki, GIODO III kadencji w latach 2006 - 2010.
Komunikat GIODO w sprawie rejestracji kart pre-paid
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart pre-paid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości.
Decyzja w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA
Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA.
Sprawozdanie GIODO przyjęte przez Sejm RP
W dniu 7 lipca 2016 r. Sejm RP przyjął sprawozdania GIODO za lata 2014 i 2015.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołał Komisję Ekspertów
W dniu 27 czerwca 2016 r. GIODO powołał Komisję Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej
GIODO radzi, jak chronić dane osobowe w czasie wakacji
W ferworze urlopowych podróży nie zapominajmy o danych osobowych. Należycie je chrońmy, udostępniajmy z rozwagą i tylko te, które są niezbędne w określonej sytuacji.
Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2015
W dniu 2 czerwca 2016 r. GIODO złożył na ręce Marszałka Sejmu RP sprawozdanie z działalności w roku 2015.
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
wprowadzona mocą ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
Komunikat dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
wprowadzonej mocą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (której przepisy wejdą w życiu w dniu 1 kwietnia 2016 r.)
Stanowisko GIODO w sprawie przekazywania danych osobowych do USA
Zasady transferu danych osobowych na terytorium USA.
Uwaga na podmioty powołujące się na współpracę z GIODO
GIODO przestrzega przed firmami, które w celu podniesienia wiarygodności i atrakcyjności oferty, powołują się na współpracę z GIODO, choć nie jest to prawdą.
Zasady przekazywania danych osobowych na terytorium USA
Informacja GIODO na temat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Maximilian Schrems
Nieprawdziwe informacje o wydatkach GIODO - wyjaśnienia
W mediach pojawiają się – z powołaniem na Raport Warsaw Enterprise Institute – nieprawdziwe informacje dotyczące wydatków GIODO.
Minister sprawiedliwości nie może żądać dostępu do akt spraw sądowych, 14.10.2015 r.
Trybunał Konstytucyjny podzielił zastrzeżenia GIODO do niektórych przepisów nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Ślubowanie i objęcie urzędu przez nowego GIODO, 22.04.2015 r.
Od 22 kwietnia 2015 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr Edyta Bielak-Jomaa.
GIODO podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni
Współpraca będzie realizowana w obszarach działalności: naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej.
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Zbieranie danych osobowych na potrzeby rekrutacji do szkół i przedszkoli szczegółowo regulują znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty.
UWAGA
30 CZERWCA 2015 R. TO TERMIN ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI ABI, A NIE ZBIORÓW DANYCH
Dowód osobisty nie może być zastawem za wypożyczany sprzęt
Zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem - wskazuje GIODO i po raz kolejny apeluje o zaprzestanie tego typu praktyk.
Ruszył jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji, 26.01.2015 r.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 stycznia 2015 r. uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).
Informacje ważne dla przedsiębiorców
GIODO poprzez stronę internetową systematycznie edukuje przedsiębiorców w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Sejm RP odwołał Wojciecha Wiewiórowskiego z funkcji GIODO, 3.12.2014 r.
Po złożeniu przez ministra Wojciecha Wiewiórowskiego rezygnacji, Sejm odwołał go z funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
GIODO złożył w Sejmie rezygnację, 28.11.2014 r.
W związku z wyborem na unijne stanowisko GIODO złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
GIODO rekomendowany na Zastępcę EIOD
Komisja Parlamentu Europejskiego LIBE zarekomendowała dr. Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, GIODO na stanowisko Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
GIODO złożył ślubowanie, 29.08.2014 r.
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski 29 sierpnia 2014 r. złożył przed Sejmem ślubowanie i rozpoczął swoją drugą kadencję na stanowisku GIODO.
Senat zatwierdził wybór Wojciecha Wiewiórowskiego na GIODO, 7.08.2014 r.
Senatorowie zatwierdzili wybór dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na drugą kadencję.
GIODO podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
GIODO podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
GIODO nie narzuca użycia protokołu SSL
GIODO nie narzuca użycia protokołu SSL do zapewnienia poufności przekazywanych danych
Poradnik GIODO na wybory
W związku z trwającą kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego GIODO przypomina o przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych.
Wybrano nowe władze GR Art. 29 ds. Ochrony Danych
27 lutego 2014 r. wybrano nowe władze Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych.
Nowa Deklaracja zachęcająca do wyznaczania DPO
CEDPO oraz krajowe stowarzyszenia DPO w Europie przyjęły „Deklarację – dotyczącą zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych (DPO)”.
35 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
Mam zaszczyt zaprosić Państwa na 35. Międzynarodową Konferencję Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
Czy Google Glass zagraża prywatności?, 18.06.2013
Rzecznicy ochrony danych osobowych proszą Google o wyjaśnienia.
Opinia Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie aplikacji mobilnych
27 lutego 2013 r. Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych przyjęła opinię w sprawie aplikacji mobilnych, a w dniu 14 marca 2013 r.wydała w tej sprawie oświadczenie prasowe.
Nowe obowiązki dostawców usług telekomunikacyjnych
Od 22 marca 2013 r. dostawcy usług telekomunikacyjnych będą musieli zawiadamiać GIODO i abonentów o naruszeniu danych osobowych i prowadzić rejestr takich zdarzeń.
Czy Google odpowiada za wyniki wyszukiwania?
Trybunał Sprawiedliwości nie rozstrzygnął, czy można żądać, by Google usuwał niechciane dane ze stron internetowych indeksowanych przez tę wyszukiwarkę.
Ciąg dalszy zastrzeżeń do nowej polityki prywatności Google
15 lutego 2013 r. upłynął termin na dostosowanie nowej polityki prywatności Google do wymogów europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Będą kolejne Dni Otwarte GIODO
Prawie tysiąc osób uczestniczyło w I i II Dniu Otwartym GIODO
Od września rusza program edukacyjny dla szkół
GIODO zaprasza szkoły do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje dane – twoja sprawa..”
Instalowanie pliku cookie za zgodą
Kiedy instalowanie pliku cookie na terminalu użytkownika nie wymaga jego zgody - Opinia Grupy Art.29.
Jak dzieci i młodzież chronią swoją prywatność?
Dzieci i młodzież, korzystając z Internetu, zapominają o dbałości o swoje dane osobowe i nierozważnie je udostępniają – wynika z badań GIODO.
Zbiór danych przedsiębiorców - rejestrować czy nie?
Czy zbiór danych przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?
USA - ile wiedzą o naszych transakcjach finansowych?
Wyniki kontroli realizacji umowy SWIFT – Oświadczenie Wspólnego Organu Nadzorczego
Zmiany w unijnych przepisach, 25.01.2012 r.
Unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych zastąpi rozporządzenie. Zasady ochrony danych osobowych w sektorze policji i wymiaru sprawiedliwości określi dyrektywa.
Uwaga, zmiana przepisów prawa!
Od 1 stycznia 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawa mające istotny wpływ na ochronę danych osobowych.
Rusza newsletter GIODO
GIODO uruchamia newsletter i zachęca do jego zamówienia.
Prywatność członków zarządów fundacji pod ochroną
Adresy zamieszkania członków zarządów fundacji nie będą już zamieszczane w publikowanych w Internecie sprawozdaniach z działalności fundacji.
WSA o usuwaniu danych osobowych z KSIP, 24.10.2011
WSA podzielił stanowisko GIODO dotyczące usuwania danych osobowych z Krajowego Systemu Informacji Policji.
Kontakty w telefonie zwolnione z rejestracji
Lista osobistych czy firmowych kontaktów nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
GIODO przypomina, jak zabezpieczać serwisy przed wyciekiem
GIODO przypomina o obowiązku zabezpieczenia serwisów internetowych przed wyciekiem przetwarzanych w nich danych osobowych.
Wyciek danych z serwisu terazpraca.pl
Potwierdziły się doniesienia medialne, że doszło do wycieku CV z serwisu terazpraca.pl i upublicznienia ich w sieci.
Zalecenia dla Kościoła Prawosławnego 22.03.2011 r.
Ochrona danych osobowych w działalności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - to wspólny dokument podpisany 22.03.2011 r przez Metropolitę Sawę i GIODO.
Grzywna za niewykonanie decyzji
Wchodząca w życie 7 marca 2011 r. nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych umożliwi GIODO nakładanie grzywny na podmioty niewykonujące jego wcześniejszych decyzji.
Ułatwienia w rejestracji zbiorów przez e-GIODO
GIODO rozbudował program komputerowy służący do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji dostępny na platformie e-GIODO
Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych
Wprowadza je ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) obowiązująca od 2 stycznia 2011 r.
Od 7 marca 2011 r. nowe uprawnienia GIODO
Kary za utrudnianie kontroli, niewykonanie decyzji oraz obowiązek odpowiedzi na wystąpienia i wnioski GIODO to rozwiązania wprowadzone do ustawy o ochronie danych osobowych
KE chce zmian w zasadach ochrony danych osobowych
Zwiększenie skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych to odpowiedź Komisji Europejskiej na wyzwania ery nowych technologii i globalizacji.
Ustawa o ochronie danych osobowych znowelizowana
Na ostatnim (77.) posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta została – wniesiona przez Prezydenta RP – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.
GIODO broni prywatności rodzin przedszkolaków
Zbieranie przy rekrutacji do przedszkoli danych osobowych m.in. z PIT, RMUA czy orzeczeń sądowych jest sprzeczne z prawem – alarmuje GIODO.
Nowy GIODO rozpoczął urzędowanie
Od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.
Gazownie zmieniły formularze umów
Po interwencji GIODO Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zmieniło stosowane wzory umów.
Trwa analiza regulaminu portalu nasza-klasa
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z urzędu zajął się nowym regulaminem korzystania z portalu społecznościowego nasza-klasa.
Dowód osobisty można zatrzymać jedynie wyjątkowo
Hotele nie mają prawa brać w zastaw dowodów osobistych klientów – sygnalizuje GIODO.
W hołdzie ofiarom katastrofy w Smoleńsku
Do Biura GIODO wpływają wyrazy współczucia w związku z tragiczną katastrofą pod Smoleńskiem.
GIODO analizuje, jakich danych mogą żądać gazownie
GIODO informuje, że z urzędu prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie, jakich danych gazownie mogą żądać na potrzeby zawierania umów z odbiorcami indywidualnymi
GIODO we władzach Grupy Roboczej Art. 29
GIODO został wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29 - niezależnego europejskiego organu doradczego KE w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.
Porozumienie z branżą internetową, 28.01.2010 r.
Efektem porozumienia GIODO z IAB Polska ma być opracowanie kodeksu dobrych praktyk i zapewnienie, by dostawcy usług internetowych stosowali zasady ochrony danych osobowych.
Program pilotażowy „Twoje dane – twoja sprawa”
„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.”
To Kościół, a nie GIODO, stosuje prawo kanoniczne
GIODO wskazuje jedynie, kiedy przedstawiciele Kościoła, przetwarzając dane osobowe, mają obowiązek je stosować, tak jak inne instytucje stosują własne przepisy branżowe.

Dane wiernych są chronione
Nieprawdziwe są informacje podane w tytule i wprowadzeniu do artykułu „Gazety Wyborczej” z 24.09.2009 r., że dane wiernych są bez ochrony oraz Katecheci mogą donosić proboszczom na dzieci, które nie chodzą na religię.
Sprawozdania fundacji bez prywatnych adresów członków zarządu
GIODO uważa, że w sprawozdaniach z działalności fundacji nie powinny być zamieszczane adresy zamieszkania członków zarządu. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje GIODO rację i zapowiada zmianę przepisów.
Firmy mogą tworzyć księgi wejść i wyjść
Instytucje mają prawo spisywać dane osób wchodzących do budynków, tworząc w ten sposób księgi wejść i wyjść – uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Konsultacje w sprawie zmian w Kodeksie pracy
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczął konsultacje dotyczące tego, jakich zmian, w kontekście ochrony danych osobowych, należy dokonać w kodeksie pracy, tak by wyważyć interesy obu stron stosunku pracy.
Prostsza rejestracja zbiorów danych osobowych
Od 10 lutego 2009 r. zbiory danych osobowych należy zgłaszać do rejestracji GIODO na nowym formularzu zgłoszenia, którego wzór został określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Ostatnie aktualności