UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

To Kościół, a nie GIODO, stosuje prawo kanoniczne

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-10-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-08 15:32:18
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Nieprawdą jest, że GIODO stosuje się do prawa kanonicznego, bo jedynie wskazuje, kiedy przedstawiciele Kościoła, przetwarzając dane osobowe, mają obowiązek je stosować, tak jak inne instytucje stosują własne przepisy branżowe.

W opublikowanym w „Nie” z 1 października 2009 r. artykule „Spis niewiernych” znalazło się kilka nieprawdziwych stwierdzeń, mogących wprowadzać Czytelników w  błąd.

Dlatego GIODO wyjaśnia, że ustawa o ochronie danych osobowych ustanawia jedynie ogólne zasady dotyczące ochrony danych osobowych i odsyła do przepisów szczególnych, na podstawie których działają poszczególne sektory. Tak więc np. banki, operatorzy telekomunikacyjni, ubezpieczyciele czy Kościół mają własne przepisy prawa regulujące ich działalność i to one mają pierwszeństwo stosowania przed ustawą o ochronie danych osobowych. Jedynie w zakresie nieuregulowanym w  przepisach branżowych zastosowanie ma ustawa o ochronie danych osobowych.

Wyjaśnieniu tych zasad służą tzw. kodeksy dobrych praktyk będące zbiorem zasad, norm postępowania i przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w działalności poszczególnych podmiotów i instytucji. Dokumenty takie we współpracy z GIODO opracowali przedstawiciele sektora nieruchomości, marketingu i bankowości, a kolejnym jest Instrukcja „Ochrona danych osobowych w  działalności Kościoła Katolickiego w Polsce”.

Ostatnie aktualności