UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Porozumienie z branżą internetową, 28.01.2010 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-03 14:57:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Efektem porozumienia GIODO z IAB Polska ma być opracowanie kodeksu dobrych praktyk i zapewnienie, by dostawcy usług internetowych stosowali zasady ochrony danych osobowych.

Zawarcie porozumienia między GIODO i  Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska to jedno z ważniejszych wydarzeń towarzyszących obchodom IV Dnia Ochrony Danych Osobowych. Celem podpisania przez GIODO porozumienia z branżą internetową jest zapewnienie, by dostawcy tych usług w swojej działalności przestrzegali zasad ochrony danych osobowych, do czego przyczynić się ma wspólne opracowanie kodeksu dobrych praktyk. Z kolei główne media internetowe, a także inne firmy z tej branży poprzez zawarcie porozumienia chcą sposób podkreślić, że dbają o należytą ochronę danych osobowych, tak by osoby korzystające z różnych treści i usług w  Internecie mogły czuć się bezpiecznie.

Przed podpisaniem porozumienia Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówił, że choć Internet niewątpliwie jest naszym oknem na świat, to oprócz wymiernych korzyści, jego używanie niesie ze sobą wiele zagrożeń dla ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Jako przykład podał przechowywanie i analizowanie przez dostawców usług internetowych historii odwiedzanych przez nas stron www, co odbywa się bez naszej wiedzy i zgody.

Poza tym niejednokrotnie nie uświadamiamy sobie, że jeśli coś zdarzy się w świecie wirtualnym, może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym. A tak naprawdę świat jest jeden – mówił Michał Serzycki. - Mam nadzieję, że dzięki podpisaniu porozumienia, które zaowocuje opracowaniem kodeksu dobrych praktyk, wszyscy lepiej i bezpieczniej będziemy korzystać z Internetu – dodał.

Poprawie bezpiecznego korzystania z sieci służą bowiem nie tylko edukacyjne inicjatywy GIODO skierowane do użytkowników sieci, ale też takie działania, jak nawiązanie współpracy z dostawcami usług internetowych, które zaowocowało podpisaniem 28 stycznia 2010 r. porozumienia ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Dostawcy usług zobowiązują się w nim do zapewnienia właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

- Firmy zrzeszone w IAB Polska, w tym wszystkie największe media internetowe, przywiązują szczególną wagę do odpowiedniej ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Każda osoba, który powierza nam swoje dane, jest dla nas przecież cennym klientem, o którego musimy dbać. Chcemy, aby to porozumienie z jednej strony pokazało, że zależy nam na aspekcie bezpieczeństwa naszych użytkowników, a z drugiej aby doprowadziło do wypracowania kodeksu dobrych praktyk, który pozwoli jeszcze lepiej chronić dane osobowe w Internecie – komentował Piotr Kowalczyk, prezes Zarządu IAB Polska.

Porozumienie na rzecz upowszechniania prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz tworzenia kodeksu dobrych praktyk parafowali Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a ze strony Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska - Piotr Kowalczyk, prezes Zarządu i Szymon Szmigiel, członek Zarządu.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-08-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-04 15:41:25
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności