UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Nowy GIODO rozpoczął urzędowanie

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-04 10:08:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

W tym dniu złożył bowiem ślubowanie przed Sejmem, co – zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o ochronie danych osobowych – rozpoczyna bieg 4-letniej kadencji.

Wojciech Rafał Wiewiórowski jest doktorem nauk prawnych. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.

Swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie wykorzysta jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jego zdaniem, rozwój nowych technologii stawia przed GIODO nowe zadania związane z zapewnieniem ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Jednym z nich jest przegląd ustawodawstwa w tym zakresie. To zadanie Wojciech Wiewiórowski chciałby realizować we współpracy z organizacjami społecznymi i środowiskiem naukowym.

Wśród innych ważnych spraw nowy Generalny Inspektor wymienia konieczność uregulowania zasad funkcjonowania serwisów społecznościowych, sieci semantycznych, tzw. Internetu przedmiotów, wyszukiwarek i domyślnych ustawień przeglądarek. Uważa, że trzeba określić różnice między jawnością pewnego rodzaju danych a pełnym dostępem do nich w sieci.

 

Ostatnie aktualności