UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-01-11 12:26:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Wprowadza je ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) obowiązująca od 2 stycznia 2011 r.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych dotyczą rejestracji zbiorów, odmowy udostępnienia danych i obowiązku informacyjnego:

  1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni będą administratorzy danych zawierających informacje niejawne (art. 43 ust. 1 pkt 1 uodo).
  2. Administrator danych będzie mógł odmówić udostępnienia danych, jeśli ich ujawnienie spowodowałoby ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne (art. 30 pkt1 uodo).
  3. Administrator danych nie będzie informował osoby o tym skąd pozyskał jej dane, jeśli te informacje objęte będą tajemnicą informacji niejawnych lub tajemnicą zawodową (art. 32 ust. 1 pkt 4 uodo).

Ostatnie aktualności