UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Ułatwienia w rejestracji zbiorów przez e-GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-02-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-02-20 22:17:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

GIODO rozbudował program komputerowy służący do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji dostępny na platformie e-GIODO

W programie komputerowym służącym do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji, funkcjonującym w ramach systemu „Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych” (e-GIODO), została wprowadzona kolejna modyfikacja ułatwiająca zgłoszenie zbioru danych do rejestracji. Modyfikacja polega na możliwości wyboru nazw ustaw wraz z aktualnymi publikatorami, których przepisy mogą stanowić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zgłoszonych do rejestracji zbiorach (punkty 4 i 10 zgłoszenia). Listę aktów prawnych administrator może również uzupełnić poprzez samodzielne wpisanie dodatkowych pozycji.

Dzięki wprowadzeniu tej modyfikacji, administratorzy prowadzący zbiory danych w oparciu o przepisy prawa, mogą w sposób wygodny i szybki wskazać w zgłoszeniu podstawy prawne przetwarzania danych w prowadzonym zbiorze. Omawiana modyfikacja wraz z systemem podpowiedzi i komunikatów funkcjonującym w ramach platformy e-GIODO, wyeliminuje możliwość popełnienia wielu błędów przy wypełnianiu formularza zgłoszenia, skutkujących koniecznością prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W praktyce wpłynie to na jeszcze szybsze zakończenie postępowania rejestracyjnego.

Ostatnie aktualności