UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Komisja Europejska przedstawiła wyniki ankiety Eurobarometru dotyczącego ochrony danych - 16 czerwca 2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-06-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-06-21 14:09:00
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-08-13 09:38:13


Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bruksela, 16 czerwca 2011 r. – Trzech na czterech Europejczyków akceptuje fakt, że ujawnianie danych osobowych jest częścią codzienności, martwi ich jednak to, w jaki sposób firmy, w tym właściciele wyszukiwarek i sieci społecznościowych, korzystają z tych informacji. Oto główne wnioski wynikające z nowej ankiety Eurobarometru badającej postawy wobec ochrony danych oraz tożsamości elektronicznej, która została dziś opublikowana przez Komisję Europejską. Sprawozdanie ujawnia, że 62% osób w Unii Europejskiej podaje tylko niezbędne informacje, by chronić swoją tożsamość, natomiast 75% chce mieć możliwość usuwania informacji osobowych online w dowolnym momencie, czyli korzystać z tzw. „prawa do bycia zapomnianym”. Wyrażane jest również zdecydowane poparcie dla działań na szczeblu UE: 90% badanych pragnie korzystać z tych samych praw do ochrony danych w całej Europie.

„Większość osób jest przyzwyczajona do podawania danych osobowych w celu dokonywania zakupów internetowych lub korzystania z sieci społecznościowych. Niepokoi ich jednak to, jak dane te zostaną wykorzystane – nie zawsze mają poczucie kontroli nad tym procesem”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości. „Dlatego też, aktualizując przepisy o ochronie danych, pragnę wyraźnie wyjaśnić, że ludzie mają prawo – a nie tylko „możliwość” – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych”.

Neeli Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową powiedziała: „Wiele osób nieufnie podchodzi do zakupów w Internecie, obawiając się o swoją prywatność. Blokuje to rozwój europejskiego jednolitego rynku cyfrowego oraz ożywienie gospodarcze. Obywatele mają także bardzo poważne obawy, czy ich tożsamość będzie bezpieczna w Internecie. W odpowiedzi na nie przedstawię już wkrótce odpowiedni projekt legislacyjny”.

Wyniki ankiety zostały podane w okresie, w którym Komisja przygotowuje się do reformy unijnych przepisów o ochronie danych (zob. IP/10/1462) oraz SPEECH/11/183). Ma ona na celu ochronę danych osobowych we wszystkich dziedzinach polityki, w tym w zakresie egzekwowanie prawa, równocześnie zaś zmniejszanie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw i zapewnienie swobodnego przepływu danych w UE. Komisja ma zamiar przedłożyć konkretne projekty przed końcem roku.

Badanie pokazuje, że 60% z Europejczyków, którzy korzystają z Internetu (40% wszystkich obywateli UE), kupuje lub sprzedaje rzeczy online oraz korzysta z portali społecznościowych. Na stronach tych ujawniają oni swoje dane osobowe, w tym informacje biograficzne (prawie 90% badanych), informacje o swoim otoczeniu (prawie 50%) oraz informacje szczególnie chronione (prawie 10%). 70% wyraziło obawy co do tego, w jaki sposób firmy korzystają z tych danych, oraz uważa, że ma jedynie częściową, jeśli w ogóle jakąś, kontrolę nad własnymi danymi. 74% pragnie, by gromadzenie i przetwarzanie ich danych w Internecie wymagało ich wyraźnej zgody.

Fundamentalną regułą w unijnych przepisach o ochronie danych jest to, że przed wykorzystaniem danych należy uzyskać zgodę użytkowników. Informacje te nie mogą być dalej przekazywane bez zgody użytkownika, a firmy nie mogą wykorzystywać ich do innych celów niż te, których dotyczy zgoda.

Najczęściej wyrażane przez ankietowanych obawy dotyczyły możliwości, że ich dane przekazane w trakcie dokonywania zakupów internetowych padną ofiarą oszustów (55% badanych), wykorzystywania informacji bez ich wiedzy w portalach społecznościowych (44%) oraz wymieniania się przez firmy danymi bez ich zgody (43%).

Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, ludzie obdarzają większym zaufaniem organy publiczne, takie jak szpitale (78%), rządy (70%) oraz instytucje UE (55%), niż firmy prywatne, takie jak sklepy (39%), dostawcy Internetu (32%) oraz usługodawcy internetowi (22%).

42% korzysta z istniejących narzędzi i strategii, by ograniczyć ilość niechcianych wiadomości elektronicznych a 23% zmienia ustawienia bezpieczeństwa w swojej przeglądarce. Oznacza to, że jeśli brakuje odpowiednich narzędzi lub są one zbyt trudne w użyciu, użytkownicy raczej nie będą odpowiednio dbać o ochronę swoich danych osobowych w Internecie.

58% użytkowników Internetu czyta informacje o prywatności online, nie wszyscy jednak je rozumieją. Ogółem 62% użytkowników bądź nie rozumie tych informacji, nie czyta ich, nie może ich znaleźć, bądź też je ignoruje. Użytkownicy, którzy zapoznają się z nimi, postępują bardziej ostrożnie ze swoimi danymi. Jednym z głównych celów reformy ochrony danych jest wzmocnienie przepisów, tak by usługodawcy w sposób bardziej przejrzysty informowali o trybie funkcjonowania usług (jakie dane są gromadzone i dalej przetwarzane, do jakich celów i w jaki sposób są przechowywane) oraz zagwarantowali odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Wreszcie ankieta ujawniła znaczące różnice postaw w odniesieniu do kwestii udostępniania danych osobowych między młodą generacją – młodzi mają mniejsze opory przed ujawnianiem danych, oraz starszą, która częściej wyraża zaniepokojenie kwestią prywatności.

Kontekst

W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię wzmocnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462MEMO/10/542). Ma ona na celu ochronę danych osób fizycznych we wszystkich dziedzinach polityki, w tym w zakresie egzekwowanie prawa, równocześnie zaś zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw i zapewnienie swobodnego przepływu danych w UE. Komisja wykorzysta ten przegląd realizowanej polityki, a także wyniki konsultacji społecznych do rewizji unijnej dyrektywy o ochronie danych (95/46/WE) z 1995 r.

Unijne przepisy w zakresie ochrony danych służą ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych, oraz swobodnego przepływu danych. Ta ogólna dyrektywa o ochronie danych została uzupełniona innymi aktami prawnymi, takimi jak dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej dla sektora łączności. Istnieją poza tym przepisy szczególne dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (decyzja ramowa 2008/977/WSiSW).

Prawo do ochrony danych osobowych zostało jednoznacznie uznane w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w traktacie lizbońskim. Artykuł 16 traktatu (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) stanowi podstawę prawną dla przepisów o ochronie danych odnośnie do wszystkich działań mieszczących się w zakresie prawa UE.

Badanie Eurobarometru dotyczące ochrony danych osobowych oraz tożsamości elektronicznej w Unii Europejskiej zostało zlecone przez wydziały Komisji odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości, społeczeństwo informacyjne i media oraz jej Wspólne Centrum Badawcze. Prace nad projektem koordynował wydział ds. komunikacji.

Więcej informacji

Ankieta Eurobarometru dotycząca ochrony danych i tożsamości elektronicznej w Unii Europejskiej:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#359

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Neelie Kroes, komisarz odpowiedzialnej za agendę cyfrową:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes w serwisie Twitter :

http://twitter.com/neeliekroeseu

Ostatnie aktualności