UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Kontakty w telefonie zwolnione z rejestracji

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-10-11 15:35:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Lista osobistych czy firmowych kontaktów nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Co do zasady listy kontaktów osobistych w telefonie nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji GIODO, bowiem traktowane są jako zbiory danych prowadzone w celach osobistych lub domowych. Przepisy ustawy o  ochronie danych osobowych nie mają do nich zastosowania.

Obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji GIODO nie podlegają również zbiory kontaktów służbowych, o ile tworzone są  wyłącznie na  potrzeby ich utrzymywania. Ponieważ taki zbiór ma charakter pomocniczy, służy usprawnieniu i przyspieszeniu działalności administratora danych, to można uznać go za zbiór danych przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego. W konsekwencji, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o  ochronie danych osobowych, nie podlega on zgłoszeniu do rejestracji.

Za niezgłoszenie zbioru do rejestracji ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje m.in. karę grzywny, ale uprawnionym do jej nakładania jest, nie GIODO, a jedynie sąd. Natomiast GIODO może nakładać tzw. grzywnę w celu przymuszenia podmiotu do wykonania wydanej wobec niego decyzji, co wynika z  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ostatnie aktualności