UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO złożył w Sejmie rezygnację, 28.11.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-11-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-28 13:11:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-02 11:00:54

W związku z wyborem na unijne stanowisko GIODO złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski 28 listopada 2014 r. złożył na ręce marszałka Sejmu RP, Radosława Sikorskiego rezygnację z pełnionej funkcji.

Zrzeczenie się ze stanowiska jest związane z objęciem funkcji zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli.

Ponieważ zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, złożona rezygnacja rozpoczyna parlamentarną procedurę odwołania. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu planowane jest głosowanie w tej sprawie.

Wojciech Rafał Wiewiórowski był Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych IV kadencji, a urzędowanie na tym stanowisku rozpoczął 4 sierpnia 2010 r. Niedawno (25 lipca 2014 r.) został wybrany przez Sejm na kolejną, V kadencję i po zaakceptowaniu przez Senat oraz złożeniu przed Sejmem ślubowania od 29 sierpnia 2014 r. rozpoczął kolejną czteroletnią kadencję na tym stanowisku.

W związku z wyborem na zastępcę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych złożył rezygnację nie tylko z funkcji GIODO, ale również ze stanowiska wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 (niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności), którym był od 27 lutego 2014 r.

Ostatnie aktualności