UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Dzień Ochrony Danych Osobowych Rady Europy, 2015

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-12-31
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-12-31 10:12:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-02-05 13:53:33

W styczniu 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych już po raz dziewiąty zorganizował obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych - kalendarz wydarzeń obchodów IX Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Z tej okazji, jak co roku, odbyła się konferencja poświęcona najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Konferencja pt. „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” miała miejsce w Warszawie w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej ul. Krakowskie Przedmieście 66.

W programie Konferencji znalazły się tematy związane z europejską reformą ochrony danych osobowych, nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, a także praktyką europejskich organów ochrony danych osobowych.

Podczas trwania konferencji, pracownicy Biura GIODO udzielali porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, aby wszyscy zainteresowani mogli otrzymać kompleksowe informacje w tej dziedzinie, jak i publikacje i inne materiały informacyjne o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z komunikatami GIODO dot. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych), które dostępne są w załączeniu.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 – 10.15      Otwarcie konferencji

Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

 

10.15 – 11.30       Sesja I. Reforma ochrony danych osobowych a inne zmiany prawa UE

Michał Czerniawski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - „Stan prac nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”

Magdalena Piech, Konfederacja Lewiatan - „Reforma unijnych zasad przetwarzania danych osobowych-perspektywa przedsiębiorców"

Dariusz Adamski, Uniwersytet Wrocławski - „Nieoczywiste konsekwencje dwóch rewolucji w podejściu Trybunału Sprawiedliwości do ochrony danych osobowych”

Marlena Sakowska-Baryła, Urząd Miasta Łodzi - „Inspektor ochrony danych osobowych według regulacji ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych”

 

11.50 – 14.00      Sesja II. Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

Wystąpienie wprowadzające - Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro GIODO - „Instrumenty wzmocnienia praw jednostki i administratorów danych po nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych”

Dorota Krajewska–Kekusz, dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych, Biuro GIODO - „Rejestry prowadzone przez GIODO po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych”

Katarzyna Hildebrandt, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji, Biuro GIODO - „Zmiany przepisów w zakresie kontroli GIODO”

Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki, Biuro GIOD - „Nowy status i zakres obowiązków Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”

Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro GIODO - „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie przekazywania danych do państw trzecich”

 

14.45 – 16.00     Sesja III. Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce europejskich organów ochrony danych osobowych

Paweł Litwiński, Instytut Allerhanda - „Prawo do bycia zapomnianym i jego wykonywanie w świetle wskazówek Grupy Roboczej art. 29 (WP 225)”

Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon - „Proporcjonalność i niezbędność przetwarzania danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa - kluczowe rekomendacje Grupy Roboczej art. 29”

Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski - „Skutki wyroku w sprawie Digital Rights Ireland”

 

Materiał wideo z nagraniem przebiegu konferencji dostępny jest poniżej.

 Część pierwsza:

Część druga:

Część trzecia:

 

Kalendarz wydarzeń obchodów IX Dnia Ochrony Danych Osobowych:

  • W dniu 20 stycznia 2015 r. w Brukseli, odbyła się tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Jak co roku, w spotkaniu uczestniczyło ponad stu ekspertów, przedstawicieli instytucji unijnych i krajowych, posłów i posłanek oraz ich asystentów z Parlamentu Europejskiego, a także dziennikarzy, którzy na co dzień angażują się w tematy związane z ochroną prawa do prywatności. Zebranych gości powitali Pan Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Pan Sebastian Barkowski, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE.
  • W dniu 28 stycznia 2015 r. w  Warszawie, Konferencję „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” uroczyście otworzył Pani Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  oraz Pan Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Konferencja stanowiła kluczowy głos w dyskusji nad reformą ochrony danych osobowych, jak również była okazją do nabycia istotnych informacji i materiałów dotyczących  nowelizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015 roku. W wydarzeniu udział wzięło około 300 osób m.in.  przedstawicieli, administratorów bezpieczeństwa informacji urzędów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora oświaty oraz świata nauki i biznesu, z różnych części Polski.  Udział w konferencji był bezpłatny i możliwy po zapisaniu się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej GIODO. Urzędnicy udzielali również bezpłatnych  konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych wszystkim obywatelom. Inicjatywa ta jest organizowana cyklicznie, od roku 2007.
  • 29 stycznia 2015 r. w Warszawie, Biuro GIODO przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawa zorganizowało zajęcia dla dzieci „Moje dane, mój skarb” w ramach akcji „Zima w mieście”. Podczas dwugodzinnych warsztatów przeprowadzonych przez przedstawicieli Biura GIODO, uczniowie z warszawskich szkół podstawowych mieli okazję dowiedzieć się, jak ważna jest ochrona danych osobowych i poszanowanie prawa do prywatności. Celem zajęć z uczniami (kl. 4-6) było podkreślenie, jak cenna jest nasza prywatność i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie.  Zajęcia były również okazją do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń w Internecie.
  • Styczeń/luty 2014 r. – organizacja obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w całej Polsce w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane-twoja sprawa”. Działania podejmowane lokalnie przez uczestników Programu mają na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony swojej prywatności i danych osobowych wśród całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:36:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:39:11
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:40:15
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:41:05
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:41:34
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:46:25
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:47:10
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-02 13:47:50
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-03
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-03 08:58:33
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-03
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-03 09:00:27
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-02-03
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-02-03 09:00:56
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-02-03 12:31:55

Ostatnie aktualności