UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Dowód osobisty nie może być zastawem za wypożyczany sprzęt

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak 2015-02-02
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-02-02 13:02:45
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-02-12 12:24:36

Zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem - wskazuje GIODO i po raz kolejny apeluje o zaprzestanie tego typu praktyk.

W związku z coraz częstszą praktyką zatrzymywania w obiektach sportowych całej Polski, dowodów osobistych w zastaw przy wypożyczaniu różnego rodzaju sprzętu, GIODO przestrzega przed przyjmowaniem takich rozwiązań. Takie niezgodne z prawem działanie stanowi wykroczenie i zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karą grzywny (art. 79).

Powyższe działania w istotny sposób naruszają także ustawę o ochronie danych osobowych, bowiem pozostają w sprzeczności z zawartymi w jej przepisach zasadami. Mowa tu m.in. o, wyrażonych w art. 26 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, zasadach legalizmu, celowości, merytorycznej poprawności, adekwatności oraz ograniczenia czasowego. Mając je na względzie wątpliwości budzi podstawa prawna pozyskiwania danych w tak szerokim zakresie, w jakim znajdują się w dowodzie osobistym. Wobec powyższego, osoby zarządzające obiektami sportowymi gromadzą w ten sposób nadmierne ilości danych, zbędne dla skorzystania z atrakcji oferowanych przez dany obiekt sportowy. Jeśli zaś celem pozostawienia dowodu osobistego jest zabezpieczenie się przed kradzieżą wypożyczonego sprzętu, to na potrzeby wniesienia pozwu z tytułu jego kradzieży wystarczy jedynie imię, nazwisko i adres zamieszkania wypożyczającego.

W świetle zatem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów szczególnych, tj. ustawy o  dowodach osobistych, nie powinno dochodzić do zatrzymywania dowodów osobistych, a w konsekwencji pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych wyszczególnionych w tym dokumencie.

Wprowadzanie takich zasad dotyczących korzystania ze sprzętu oferowanego przez obiekty sportowe stwarza warunki sprzyjające kradzieży danych osobowych pochodzących z dokumentów tożsamości, jak i wykorzystania tych danych do nieznanych i niezgodnych prawem celów, bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

Biuro GIODO informuje ponadto, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kierował już w podobnych sprawach indywidualne wystąpienia w trybie art. 19a ustawy o ochronie danych osobowych, mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. Tytułem przykładu wskazać można na wystąpienie z 12 września 2014 r. do jednego z ośrodków sportu i  rekreacji (sygnatura sprawy: DOLiS-0935-2008/14), którego treść oraz udzielona na nie odpowiedź jest dostępna na stronie internetowej GIODO pod linkiem http://www.giodo.gov.pl/1520204/id_art/8269/j/pl. Innym przykładem jest pismo w sprawie bezpodstawnego zatrzymywania dowodów osobistych przez jedno z muzeów (sygnatura sprawy: DOLiS-035-4480/13), którego treść wraz z udzieloną odpowiedzią są dostępne pod linkiem http://www.giodo.gov.pl/1520204/id_art/7854/j/pl.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę upowszechnianie się praktyki zatrzymywania dowodów osobistych jako zastawu za wypożyczany sprzęt Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych postanowił, iż w 2016 roku będzie prowadził czynności kontrolne w tym zakresie.

 

Ostatnie aktualności