UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

UWAGA

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak 2015-03-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-03-20 14:03:59
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-03-20 14:45:23

30 CZERWCA 2015 R. TO TERMIN ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI ABI, A NIE ZBIORÓW DANYCH.

GIODO NIE NAKŁADA KAR ZA NIEZGŁOSZENIE ZBIORU DO REJESTRACJI.

W związku z pojawiającymi się w sieci błędnymi informacjami o konieczności zgłoszenia - do 30 czerwca 2015 r. - zbiorów danych osobowych do rejestracji GIDOO i groźbie nałożenia kary do 200 tys. zł za niedotrzymanie tego terminu, GIODO raz jeszcze  informuje:

  • 30 czerwca 2015 r. to ostateczny termin na zgłoszenie do rejestracji GIODO dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), o ile administrator danych zdecyduje, by dalej pełnili oni tę funkcję,
  • jeśli administrator danych powoła ABI i zgłosi go do rejestracji GIODO, zwolniony będzie z obowiązku rejestracji zbiorów danych u Generalnego Inspektora (z wyjątkiem zbiorów zawierających dane szczególnie chronione).

Więcej szczegółowych wyjaśnień na temat zmian, jakie od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone do ustawy o ochronie danych osobowych, jest dostępnych pod linkiem  http://www.giodo.gov.pl/1520223/j/pl/.

Ponadto należy przypomnieć, że żaden przepis nie uprawnia GIODO do nakładania kar finansowych, w tym za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana jest odpowiedzialność karna,jednak o rodzaju kary decyduje sąd. Nawet jeśli byłaby nią kara grzywny, to nakłada ją sąd, i to on określa jej wysokość. GIODO może nałożyć jedynie grzywnę, ale tylko w celu przymuszenia, w przypadku niewykonania wydanej przez niego decyzji.

Ostatnie aktualności