UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Ślubowanie i objęcie urzędu przez nowego GIODO, 22.04.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-04-23
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-04-22 10:04:01
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-05-12 12:43:16

Od 22 kwietnia 2015 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr Edyta Bielak-Jomaa.

W tym dniu złożyła bowiem ślubowanie przed Sejmem, co – zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o ochronie danych osobowych – rozpoczyna bieg 4-letniej kadencji.

Edyta Bielak-Jomaa to doktor nauk prawnych specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Od 2003 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 r. kieruje Podyplomowymi Studiami Ochrony Danych Osobowych na tym samym wydziale, a od 2013 r. także działającym tam Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją.

W kilku ostatnich latach prowadziła zajęcia poświęcone zagadnieniom ochrony danych osobowych na różnych studiach podyplomowych, a także organizowała konferencje naukowe dotyczące tej tematyki, m.in. w kontekście działalności placówek medycznych, kościołów i związków wyznaniowych oraz wykonywania zawodów prawniczych.

W opinii pani minister Edyty Bielak-Jomaa, w najbliższym czasie działalność urzędu w znacznej mierze zdeterminowana będzie nowym unijnym rozporządzeniem regulującym ochronę danych osobowych, nad którym trwają intensywne prace. Konieczne bowiem będzie zarówno dokonanie przeglądu polskich przepisów prawa, by dostosować je do wprowadzonych tym aktem rozwiązań, jak i zapewne przeorganizowanie pracy Biura GIODO spowodowane nałożeniem na Generalnego Inspektora nowych zadań i przyznaniem mu nowych kompetencji, choćby do nakładania kar finansowych.

Wyzwaniem będzie też takie przekształcenie urzędu, by zaczął być postrzegany nie tylko jako organ administracji państwowej, ale przede wszystkim jako rzecznik praw obywateli.

Dr Edyta Bielak-Jomaa deklaruje, że jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skoncentruje się na działalności edukacyjnej, zwłaszcza wyjaśnianiu powodów, dla których ochrona prywatności i danych osobowych jest w dzisiejszych czasach tak istotna.

Ponadto wskazuje, że ze względu na dotychczasowe zainteresowania będzie też śledzić, co dzieje się na rynku pracy – zarówno w kontekście przetwarzania danych przez pracodawców, jak i ochrony danych bezrobotnych, chociażby w aspekcie głośnego ostatnio tematu ich profilowania.

Ostatnie aktualności