UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Komunikat w sprawie składania wniosków o świadczenie 500+ przez Internet

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2016-04-20
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-04-20 15:04:47
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-04-20 15:43:36

W związku z napływającymi do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych sygnałami dotyczącymi podmiotów, które pośrednicząc w składaniu wniosków o wypłatę świadczenia 500+ mogą w sposób nieuprawniony pozyskiwać dane osobowe, GIODO sugeruje zachowanie szczególnej ostrożności przy wypełnianiu formularzy on-line, dostępnych na różnych stronach internetowych i mających pozornie służyć do złożenia takiego wniosku.

Niefrasobliwość, brak należytej staranności, czy świadomości zagrożenia osoby składającej wniosek za pośrednictwem nieoficjalnych systemów teleinformatycznych udostępnionych na różnych stronach internetowych może prowadzić do kradzieży tożsamości. GIODO przypomina i uczula, że w ten sposób pozyskane dane osobowe mogą być wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa.
Sprawca kradzieży może podszyć się pod wnioskodawcę i np. dokonać zakupu telefonu w ofercie abonamentowej lub założyć konto w banku lub firmie pożyczkowej i zaciągnąć na taką osobę zobowiązanie pieniężne (kredyt, pożyczkę) z zamiarem niewywiązania się z zaciągniętego zadłużenia.  W konsekwencji to na osobie, której wykorzystano dane osobowe w celu popełnienia powyższych przykładowych przestępstw będzie ciążyć spłata zaciągniętych zobowiązań aż do wyjaśnienia sprawy. Osoby, którym skradziono tożsamość narażone są także na konieczność stawiania się na każde wezwanie organów ścigania prowadzących sprawy przestępstw popełnionych z użyciem ich danych. Warto również wiedzieć, że konto bankowe założone na inną osobę może również być wykorzystane w procederze prania pieniędzy lub w celach wsparcia finansowego ataków terrorystycznych.

Należy pamiętać, że już sam proceder kradzieży tożsamości jest działaniem bezprawnym, za które grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 190a § 2 Kodeksu karnego kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zatem, Generalny Inspektor informuje, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o świadczenie wychowawcze można składać w gminie, w której mieszka wnioskodawca, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną (przez Internet) za pomocą systemu teleinformatycznego:

1)  utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2)  udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3)  banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

4)  wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/rodzina-500-plus---wymogi-dla-systemow-teleinformatycznych-bankow-systemy-teleinformatyczne-za-pomoca-ktorych-moga-byc-skladane-wnioski/#akapit1) określono wymogi dla systemów teleinformatycznych banków oraz wskazano system teleinformatyczny służący do składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ za pośrednictwem sieci Internet – ePUAP.

W związku z powyższym, w przypadku składania wniosków drogą elektroniczną (przez Internet), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaleca korzystanie z oficjalnych, dedykowanych do tego serwisów (portali) internetowych, wskazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji na temat składania wniosków, serwisów (portali) internetowych dedykowanych do składania wniosków oraz porad jak ustrzec się przed zagrożeniami występującymi w sieci Internet związanymi ze składaniem wniosków można uzyskać na poniższych stronach internetowych:

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/cyberbezpieczenstwo/,

- Ministerstwa Cyfryzacji – https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500,

https://rodzina500plus.gov.pl/ – oficjalna strona programu 500+

Ostatnie aktualności