UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołał Komisję Ekspertów

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-28
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-06-28 11:06:02
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-06-28 15:02:13

Komisja do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej została powołana m.in. w celu dokonania analizy niezbędnych zmian legislacyjnych w polskim systemie prawnym z związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zadaniem ekspertów reprezentujących wiele różnych dziedzin i środowisk będzie także przygotowywanie opinii i opracowań dotyczących konkretnych rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu. 

Jako pierwsza do szerokiego grona ekspertów została powołana grupa administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z Biurem GIODO, wiedzę fachową oraz doświadczenie zawodowe zaprosiliśmy do udziału w pracach Komisji Ekspertów następujące osoby pełniące na co dzień funkcje ABI: Panią Annę Matusiak-Wekierę, Panią Jowitę Sobczak, Panią Monikę Domino-Wolańczyk, Pana Macieja Materkę oraz Pana Mariusza Jaszewskiego.

W najbliższym czasie planowane są kolejne powołania w skład Komisji wśród przedstawicieli świata nauki i nowych technologii. Wierzymy, że ich zaangażowanie oraz wiedza i doświadczenie znajdą odzwierciedlenie w efektach pracy Komisji Ekspertów GIODO.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-28
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-06-28 14:59:23
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-06-28 15:00:10

Ostatnie aktualności