UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Nie żyje Michał Serzycki

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2016-09-05
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-05 09:09:21
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-01-03 10:42:33

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 3 września 2016 r. zmarł nagle w wieku 45 lat, minister Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych III kadencji w latach 2006 - 2010. 

Michał Serzycki urodził się 3 lipca 1971 r. w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz absolwentem studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej administracji w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Michał Serzycki pracował m.in. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie zajmował stanowiska kierownicze. W latach 2002 - 2006 sprawował urząd Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola. Jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych piastował również funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 - niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. W chwili śmierci pełnił funkcję dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z pracownikami Biura

Ostatnie aktualności