UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO przypomina, że nie wszystkie zbiory danych należy rejestrować

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-11-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-11-18 11:11:27
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-11-18 12:49:55

Przed zgłoszeniem GIODO zbioru do rejestracji należy sprawdzić czy podlega on temu obowiązkowi (lub – czy ten wymóg go dotyczy).

 

Niektóre zbiory  zwolnione są z tego obowiązku, o czym wielu administratorów zapomina, przysparzając sobie dodatkowej, niepotrzebnej pracy.

Do Biura GIODO wpływają bowiem, zarówno od podmiotów publicznych, jak i prywatnych setki zgłoszeń pomimo, że obowiązek ten ich nie dotyczy.

 

Obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji nie dotyczy m. in. następujących sytuacji:

 

  1. Administrator przetwarza dane w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe, tj określone w art. 27 ust. 1 ustawy.
  2. Administrator nie przetwarza w zbiorze danych wrażliwych, jednocześnie powołał administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosił go do rejestracji GIODO.
  3. Administrator przetwarza dane w związku z zatrudnieniem u siebie pracowników, świadczeniem mu usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także zbiorów dotyczących osób u niego zrzeszonych lub uczących się.
  4. Administrator przetwarza dane osób korzystających z jego usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

 

Pełen katalog zwolnień z obowiązku rejestracji zbiorów danych określony został w art. 43 ustawy o ochronie danych osobowych. ABI”. Treść ustawy znajduje się na stronie internetowej w zakładce Prawo.

Ostatnie aktualności