UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS/DEC-16/12

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-01-09
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-05 11:48:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Decyzja GIODO z 9 stycznia 2012 r. nakazująca Wojewodzie wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżących poprzez usunięcie ze strony internetowej BIP ich danych osobowych w zakresie numeru księgi wieczystej, która zawarta została w protokole kontroli problemowej wraz z decyzją z 24 sierpnia 2012 r. w części uchylającą pierwszą decyzję.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-05 11:49:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-05 11:49:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności