UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Tryb i termin rozpatrywania skarg

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-09-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-24 09:41:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Skierowana do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skarga inicjuje postępowanie administracyjne prowadzone przez organ ochrony danych w trybie, na zasadach i z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Ostatnie aktualności