UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2014-02-13
Wprowadził‚ informację: 2009-04-27 09:31:53
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-02-14 10:30:45

Zgodnie z brzmieniem (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jednym z zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określonych w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych jest uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych m.in.:

  • wyznacza członków Wspólnego Organu Nadzorczego nad Europolem (JSB Europol) oraz ich zastępców oraz wyznacza kandydatów na członka Komitetu Rewizyjnego oraz jego zastępcę,
  • uczestniczy w pracach grup koordynujących nadzór nad SIS II, VIS, EURODAC, CIS oraz IMI,
  • wyznacza członków Wspólnego Organu Nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w związku z wykorzystaniem systemu informacyjnego dla odpraw celnych (JSA Customs),
  • współpracuje z rzecznikami ochrony danych innych krajów,
  • uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności i jest członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności,
  • współpracuje w ramach Grupy zrzeszającej organy ochrony danych z państw Europy Środkowej i Wschodniej, której jest założycielem i w której pełni rolę Sekretariatu.

Ostatnie aktualności