UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych współpracuje w ramach podpisanych porozumień o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych z następującymi uczelniami wyższymi w Polsce:

Konferencje Rektorów

Konferencje Rektorów są dobrowolnymi zrzeszeniami polskich akademickich szkół wyższych prowadzących kształcenie na różnych kierunkach (technicznych, pedagogicznych, medycznych, uczelni wojskowych, artystycznych, szkół zawodowych, itp.). Inspirują i koordynują współdziałanie uczelni członkowskich w kierunku stworzenia efektywnego systemu edukacji i rozwoju szkolnictwa wyższego.

  1. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych - KRUP. Siedlce, 19.03.2018
  2. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - KRPUT. Gliwice, 5.03.2018
  3. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych - KRUP. Ustka, 25.09.2017
  4. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - KRPUT. Wrocław, 23-25.02.2017
  5. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych - KRAUM. Katowice, 26.10.2016
  6. Konferencja Rektorów Akademii Szkół Polskich - KRASP. Wrocław, 16-17.10.2015

Ostatnie aktualności