UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

ANY PERSON HAS THE RIGHT TO HAVE HIS/HER PERSONAL DATA PROTECTED

(Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data)

Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data
ul. Stawki 2; 00-193 Warsaw

Stamp DutyPlease be informed that the English version of the Inspector General’s website contains only selected information materials and does not contain all and every information which were posted on the Polish version of this website

Last news