UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Record and archives

Detailed rules on the organisation and scope of operation of in-house archives in the GIODO Bureau are specified in the Chancellery Instruction of the Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection constituting appendix no. 3 to the Regulation No. 9/2000 of 22 August 2000 by the Inspector General for Personal Data Protection as regards implementation for official use of the Chancellery Instruction, subject file index and instruction on the organisation and scope of operation of in-house archives in the Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection.

The instruction on the organisation and scope of operation of in-house archives sets forth among others principles of disclosing documentation from the archives. According to its provisions, documentation stored in the in-house archives shall be used pursuant to the provisions of:

- the Act of 5 August 2000 on classified information protection (Journal of Laws No. 182, item 1228 with amendments), - the Act of 26 January 1984 Press law (Journal of Laws No. 5, item 24 with amendments), - the Regulation by the Council of Ministers of 8 January 2002 as regards organisation and tasks of press spokesmen in government administration authorities (Journal of Laws 2002, No. 4, item 36).

Last news