UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Procedural provisions

The Inspector General for Personal Data Protection conducts proceedings in cases within its competence under provisions of the Code of Administrative Procedure, unless provided for otherwise in the Act on the Protection for Personal Data.

Polish version of the Act of 14 June 1960 the Code of Administrative Procedure (Journal of Laws unified text of 2000, No. 98, item 1071, with amendments)

Last news