UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

When a case goes to court

A party dissatisfied with a decision issued by GIODO may apply to the Inspector General for reconsidering its case.

Pursuant to Art. 21 para. 2 of the Act on Personal Data Protection the decision by the Inspector General on the application to reconsider the case may be appealed against with the administrative court.

Last news