UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Visit of the representatives of the Japanese DPA
On 7 March 2017 GIODO hosted the representatives of the Personal Information Protection Commission of Japan.
Visit of the representatives of the Kosovo’s DPA
On 7-10 July 2014 the Inspector General for Personal Data Protection hosted the representatives of the National Agency for Personal Data Protection of Kosovo.

Last news