UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rekomendacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z dnia 23 września 1980 r., w sprawie wytycznych dotyczących ochrony prywatności i przekazywania danych osobowych pomiędzy krajami

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2003-10-29 09:32:34
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
Rekomendacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z dnia 23 września 1980 r., w sprawie wytycznych dotyczących ochrony prywatności i przekazywania danych osobowych pomiędzy krajami, nie jest dokumentem o wiążącym charakterze. Są to jedynie zalecenia Rady OECD odnośnie zawartych w ustawodawstwie krajowym regulacji dotyczących ochrony prywatności i przepływu danych osobowych przez granice. W powyższych wytycznych podkreślono wagę i wpływ międzynarodowego transferu danych na światowy rozwój gospodarczy i ujemny wpływ ograniczeń w tym zakresie. Rekomendacja w swych zaleceniach dopuszcza wprawdzie wprowadzenie takich ograniczeń w przepisach krajowych, jednakże zaleca ich eliminowanie.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2020-02-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności