UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Międzynarodowe akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2003-07-01
Wprowadził‚ informację: 2003-12-08 09:01:51
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
Zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych w aspekcie międzynarodowym pojawiło się w drugiej połowie XX wieku. Związane było z rosnącym rozwojem gospodarczym i koniecznością przepływu danych pomiędzy współpracującymi ze sobą krajami, w tym także poprzez sieć komputerową. Brak było jednak aktu prawnego, który kompleksowo regulowałby powyższą problematykę. Natomiast w aktach prawnych wydawanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych pojawiają się pewne fragmentaryczne regulacje związane z tą problematyką, jednakże dotyczą one raczej ochrony prywatności, niż ochrony danych sensu stricto.

Ostatnie aktualności