UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dla Trójki Polskiego Radia o udostępnianiu danych osobowych przez telefon, 20.09.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-09-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-20 15:09:50
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-20 15:39:05

Przy udostępnianiu danych osobowych przez telefon warto zachować szczególną ostrożność.

Zanim przekażemy swoje dane osobowe dzwoniącej do nas osobie, powinniśmy być pewni, że faktycznie jest ona tą, za którą się podaje oraz mieć gwarancję, że nie wykorzysta pozyskanych od nas danych w celach niezgodnych z prawem. Na te podstawowe zasady Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO zwracała uwagę w rozmowie z redaktorem Tomaszem Jeleńskim z Trójki Polskiego Radia.

Podkreślała, że osoby, które w imieniu różnych podmiotów kontaktują się z nami drogą telefoniczną, na początku rozmowy powinny się przedstawić, podając imię i nazwisko oraz funkcję, jaka pełnią w danej instytucji, a także cel, w jakim pozyskują nasze dane. Zaznaczała, że obecnie, gdy coraz częściej różne osoby próbują wyłudzić nasze dane, zachowanie daleko idącej ostrożności może uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami udostępnienia danych nieznanym osobom, które mogą wykorzystać je np. w celach przestępczych.

Odnosząc się zaś do pozyskiwania danych osobowych przez firmy windykacyjne wskazywała, że co do zasady mają one prawo, by przetwarzać dane osobowe dłużników. – Nikt nie może uchylać się od zobowiązań – mówiła, dodając jednocześnie, że jeśli ktoś uważa, że nie jest dłużnikiem, swoich praw powinien dochodzić na drodze sądowej. – Poważna instytucja może się z nami kontaktować drogą pisemną lub bezpośrednio przez swojego przedstawiciela – powiedziała. – Telefon nie jest jedynym narzędziem, za pomocą którego można odzyskiwać dług – wskazała.

Ostatnie aktualności