UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać udostępnienie dokumentów zawierających dane osobowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-02 14:20:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, ponieważ nie wynika to z przysługujących GIODO ustawowych kompetencji.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych upoważniony jest do wydania decyzji administracyjnej nakazującej udostępnienie tylko i wyłącznie danych osobowych i tylko w sytuacji, gdy stwierdzeni naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Niemniej żaden przepis nie uprawnia GIODO do podejmowania rozstrzygnięć, których przedmiotem jest nakaz udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe.

Ponadto, ustawa ta nie zawiera przepisu, który upoważniałby, czy to osobę, której dane dotyczą, czy też jej przedstawiciela ustawowego, do żądania od administratora danych wydania takich dokumentów. Osoba, której dane dotyczą, w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych może skutecznie dochodzić od administratora m.in. udostępnienia dotyczących jej danych, co nie jest tożsame z żądaniem wydania dokumentów zawierających te dane.

Potwierdzeniem stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. z dnia 6 września 2005 r. (II SA/Wa 825/05), w którym Sąd stwierdził, że: „W ustawie o ochronie danych osobowych brak jest przepisów obligujących administratora do udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem »udostępnienia«, odnosząc je zawsze do danych osobowych, a nie do zawierających je dokumentów”.

 

Ostatnie aktualności